Vstup rodičů do školy

Vážení rodiče,

součástí školního řádu jsou i pravidla vstupu do školy. Děkujeme vám, že je respektujete.

 

Někteří rodiče se pozastavují nad tím, že jim bráníme ve vstupu do školy – za skleněné dveře, když chtějí svého syna či svou dceru „ jen doprovodit a rozloučit se“. Toto jsou naše důvody:

  • Bezpečnostní: ve škole je asi 530 žáků a my nemáme (nemůžeme mít) přehled o tom, kdo ke komu patří – tak by se mohlo stát, že do budovy vstoupí i nežádoucí osoba.
  • Provozní: zastaví-li se rodiče za skleněnými dveřmi a „jen čekají“, brání ve vstupu přicházejícím žákům.
  • Výchovné: usilujeme o to, aby vaše děti – naši žáci byli samostatní.

 

Do šaten ( s výjimkou prostoru u informačního kiosku) rodiče nevstupují . Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním. V 7,55 je nutno školu opustit. Přicházejte prosím včas. Minutu či dvě před termínem odchodu nemá smysl jednání realizovat. Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Pokud vstupujete do školy na domluvenou návštěvu, zapište se ve vrátnici do sešitu návštěv. Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem. Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkáte laskavě u vrátnice do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.) Při nedodržení tohoto postupu má paní vrátná pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.

–          každá návštěva, která vstupuje do školy, se zapíše do sešitu (jméno, důvod návštěvy-za kým) příchod a odchod zapíše vrátná/vrátný, která/který předá návštěvě visačku „návštěva“; tuto visačku návštěva při odchodu odevzdá

–          návštěvou rozumíme každého příchozího s výjimkou zaměstnanců školy,  lektorů pravidelných kroužků a účastníků pravidelných podnájmů

 

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Prvouka – dobrovolný úkol

Vážení rodiče,

dnes jsem dětem zadala dobrovolný úkol z prvouky. Kdo nechce úkol vypracovat, nemusí, kdo ho vypracuje, získá za něj “postup” v celoroční třídní hře. Najdete ho v pracovním sešitě na str. 45, obsahuje dvě cvičení, je na vás, zda uděláte obě dvě nebo si jedno vyberete. Úkol se bude odevzdávat na další hodině prvouky ( v úterý).

Přeji příjemnou zábavu 🙂

Lucie Šmídová

Matematika – číslice a tečky

Vážení rodiče,

prosím, aby děti měly na příští hodinu matematiky (pondělí) připravené číslice a tečky v deskách.

Děkuji

Lucie Šmídová

Angličtina

Vážení rodiče,

někteří z Vás mě již informovali, zda upřednostňují hodinu angličtiny v úterý nebo ve čtvrtek. Pokud jste tak ještě neučinili a máte zájem o konkrétní den, napište mi prosím do pátku dopoledne. Ostatním dětem určím den já, seznam obou skupin vyvěsím na web v pátek. Angličtina začíná od příštího týdne.

Děkuji

Lucie Šmídová

 

Posudek o zdravotní způsobilosti

Vážení rodiče,

posudek o zdravotní způsobilosti by měl být na formuláři naší školy, který jsem Vám rozdávala 1. září. Někteří z Vás mi již poslali posudek, který je sice platný, ale bohužel neobsahuje všechny náležitosti, které pro naše účely potřebujeme – zdravotní způsobilost pro školu v přírodě, mimoškolní akce, sportovní aktivity apod. Prosím tedy o odevzdání posudku od ZŠ Eden. V případě, že posudek odevzdáte na jiném formuláři, prosím o specifikaci od lékaře, na co konkrétně se způsobilost vztahuje.

Děkuji za pochopení

Lucie Šmídová

 

Týdenní plán (5. – 9. 9.)

Vážení rodiče,

každý týden vložím na stránky týdenní plán, podle kterého se můžete zorientovat, kde se nacházíme v probíraném učivu.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 5 – 7

Písanka 1 str. 1, 2 a písmenka A, Á na str. 31

MATEMATIKA

Učebnice str. 4 – 7

PRVOUKA

Učebnice str. 5 – 7

 

Rozvrh hodin

Vážení rodiče,

od úterý 6. 9. se budeme učit podle rozvrhu, angličtina začíná až od 12. 9.

1. h. 2. h. 3. h. 4. h. 5. h. 6 h.
Pondělí ČJ M ČJ TV
Úterý M ČJ PK VV AJ
Středa ČJ TV M HV
Čtvrtek M ČJ PK ČJ AJ
Pátek ČJ TV ČJ

 

Vítáme prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. 9. 2016 v 7:55 hod. před školou.
Prvňáčky přivítáme v 8:15 hod.