Týdenní plán 1. 2. – 5. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

Čj – Neohebné slovní druhy

VV – Masopustní kostým

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – budoucnost, will X be going to

D – Problémy církve, Rusko, Polsko a Litva ve 13. – 15. století

 

 

 

Ředitelské volno 19. 2. 2021

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny.

Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení

 

Tomáš Pinkr

Týdenní plán – 25. 1. – 29. 1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

ČJ – Příslovce; práce na pololetním projektu (horor)

VV – Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů

ČJ p. uč. Potůček – Procvičování mluvnice, pravopis

Aj (p. uč. Drahorádová) – budoucnost, will X be going to

D – Stoletá válka, válka dvou růží

PČ – Práce s textilem

 

 

Pololetní vysvědčení

Milí žáci, 

letošní pololetní vysvědčení Vám předám přes soukromou zprávu v chatu a to dne 28. 1. (během 4. VH). Papírovou formu pak dostanete, až se uvidíme ve škole. Podrobnosti uvádí paní ředitelka zde.

V pátek 29. 1. jsou pak pololetní prázdniny, online výuka tedy nebude.

Přeji krásné dny a těším se na vás ve škole (snad brzy).

 

Váš Tomáš Pinkr

Týdenní plán 18.1. – 22.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

VV – Techniky nástěnné malby

čeština p. uč. Potůček – procvičování mluvnice a pochopení textu

Aj (p. uč. Drahorádová) – moje budoucnost, předložky místa, will X be going to

D – Obyvatelé měst a jejich práva

 

Týdenní plán 11.1. – 15.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – krácení/rozšiřování zlomků, slovní úlohy

Př – přírodopisné noviny

VV – Technika mozaiky

Aj (p. uč. Drahorádová) – vesmír, sloveso will

D – Vrcholný středověk – proměny venkova, Vznik měst

 

PF 2021 a provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

rád bych Vám popřál do nového roku 2021 všechno nejlepší!

Jak jste již zjistili z médií, od 4. 1. 2021 budeme opět na distanční výuce, proto Vás prosím o přečtení článku na hlavní stránce školy (zde: Provoz školy od 4. ledna 2021). 

Případné další informace žákům třídy sdělím na online schůzce v pondělí 4. 1. 2021 v 8:15 (zadám termín do kanálu Obecné v Teams). 

Rozvrh online hodin taktéž znovu nahraji do Teams. Žáci tam najdou také rozdělení na anglický jazyk k jednotlivým vučujícím.

Přeji krásné prožití zbytku roku a těším se na brzké shledání v roce příštím.

 

Tomáš Pinkr

 

Vánoční prázdniny a provoz od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k oznámení ministra školství o prodloužení Vánočních prázdnin přijala škola tato opatření:

  1. Třídy 7A, B, C a 8.B přijdou 18. 12. do školy nikoliv podle rozvrhu, ale až v 10 hodin, a ve škole budou tak, jak obvykle v pátek bývají (čas oběda se nemění). Nebudou se ale (jako nikdo ve škole ten den) učit podle rozvrhu – budou mít se svým třídním učitelem/se svou třídní učitelkou vánoční program.
  2. Rotační vzdělávání měníme od 4. 1. 2021 tak, že v liché týdny budou chodit žáci 6A,B,C a 8.A a v sudé 7A,B,C a 8.B – tedy opačně, než tomu bylo v roce 2020. 

Odkaz na celé znění opatření včetně vysvětlení jednotlivých kroků je zde.

Děkujeme za pochopení

 

Tomáš Pinkr

Výuka od 30. 11.

Vážení rodiče, 

od 30. 11. se zavádí střídavá výuka ve škole a distančně. Bližší informace naleznete v článku paní ředitelky zde.

Rozvrh hodin je přiložen níže a zažlucené časy jsou rezervovány pro distanční výuku.

Pokud byste cokoliv potřebovali probrat, určitě se na mě obraťte.

 

Tomáš Pinkr

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 23. – 27. 11.

V jednotlivých předmětech budeme tento týden dělat toto:

M – shodná zobrazení, konstrukce trojúhelníků

Čj – jmenné tvary přídavných jmen, zájmena, popis pracovního postupu

Nj – Tykání / vykání, velká písmena podstatných jmen. Nové téma: Kde bydlíte?

D – Kyjevská Rus, Polsko; Sámova říše, Vznik Velké Moravy

Př – Strunatci

Rj – Názvy zvířat + písmeno N + Jak se prasátko naučilo mluvit

Vv – výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Hv – italská hudba ( G.Verdi)

Aj

  • p. uč. Polanská – will x going to, life in the future
  • p. uč. Svobodová – Getting to know someone; Present simple – opakování; Present continuous – opakování; Adjectives; My life
  • p. uč. Buňková – Present Simple vs. Present Continuous
  • p. uč. Drahorádová – my life, present tenses