Poděkování

Moji milí,

nejdříve bych vám chtěla MOC poděkovat za částku, kterou jste vybrali v rámci akce RUN AND HELP. Je to neuvěřitelných 3 348 korun. Někteří se zapojili více, někteří méně, ale všechny bych chtěla pochválit za snahu!!! Peníze věnujeme na organizaci Se psem mě baví svět, jak jste se dohodli. Čeká nás proto od nich dárek. Tešme se, v září uvidíme :).

Také vám chci moc poděkovat za dárky, které jsem od vás dostala! Úplně jste mě dojali! DĚKUJI VÁM MNOHOKRÁT!!! Opravdu si všeho moc vážím!

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ AKTIVNÍHO ODPOČINKU. Vraťte se v září zdraví a živí. Těším se na vás!

Drah.

Závěrečný červnový týden

Vyučování bude trvat 4 hodiny (8.00 – 11.40). V tomto týdnu se žáci již nepřezouvají.

V PONDĚLÍ žáci přinesou a vrátí učebnice 6. ročníku a dostanou učebnice 7. ročníku. Poškozené a ztracené učebnice se budou platit dle řádného ceníku. Částka bude stržena ze školní online pokladny.

V ÚTERÝ předají VYČIŠTĚNÉ šatní skříňky.

Během pondělí a úterý také umyjeme lavice a odneseme si kufříky + jiné věci ze třídy. O prázdninách se budou mýt okna a pastovat podlaha. Věci ponechané ve třídě se vyhodí.

VE STŘEDU budeme ve škole pouze 2 vyučovací hodiny. Poté půjdeme na zmrzlinu a bowling, na který si žáci vydělali na jarmarku. Bowling končí ve 12 hodin. Pokud nebudou žáci mít papírek s podpisem rodičů, že je mohu pustit již na bowlingu (X Bowling, Starostrašnická 58, Praha 10), musí do školy. Zde bude rozchod cca ve 12.15 hod.

VE ČTVRTEK  dokončíme práce ve třídě, případně zahrajeme hry a v 11.20 se shromáždíme na hřišti, na kterém si zatančíme školní tanec.

V PÁTEK se v 8.00 shromáždíme v učebně, kde si předáme vysvědčení. V 8.45 se přesuneme na školní hřiště ke slavnostnímu předávání vysvědčení žákům 9. ročníků. Konec bude v 9.30.

Děkuji. Drah.

Run and help

Tak jsme doběhli/došli :).

Někteří bojovali více statečně, někteří to trochu “odflákli”, ale všem děkuji za snahu a příspěvek na charitu (na EV se dohodneme, kam peníze dáme).

Fyzikální Oskar a abaku liga

Kluci dosáhli v tomto týdnu obrovských úspěchů. Vyhráli fyzikálního Oskara a v abakul lize se umístili na krásném stříbrném a bronzovém stupínku. 

MOC GRATULUJI!

Drah.

Druhý cizí jazyk

Vážení rodiče,

z důvodu malého zájmu se nakonec nebude otevírat polština. V pondělí tedy znovu dám žákům přihlášky a Vás prosím o zaškrtnutí vybrané varianty. 

Děkuji Drah.

Drah.

Úkoly na středu 22. 5. 2019 – skupina AJ Drahorádová

Má být již doplněno a vypracováno z hodin tohoto týdne, ale pro jistotu:

ST 56/4 – vybrat 4 místa v ČR podle tabulky – hora, tunel, řeka, jezero. Napsat “How” otázky na daná témata podle vzoru v učebnici + na ně odpovědět. Např. How high is Ještěd. Ješted is …….. metres high.

ST 57/6 – do sešitu napsat T/F a “false” věty opravit.

ST 57/7 – do sešitu odpovědět na otázky, celou větou (otázky neopisovat).

Pracovní sešit – celá str. 44:

Exkurze 6. tříd v Modřanské rokli

V rámci výuky přírodopisu absolvovali žáci šestých tříd komplexní exkurzi od Modřanské rokle s cílem zjistit kvalitu vody Libušského potoka. Kvalitu vody žáci zjišťovali nejen pomocí fyzikálních parametrů (průhlednost, rychlost toku) nebo chemických (pH vody), ale zejména určováním vodních bezobratlých živočichů. Součástí exkurze byla také „poznávačka“ mechů rostoucích v Modřanské rokli. Jak se exkurze líbila můžete zhodnotit v tomto videu:

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

Rodičovská kavárna

Vážení rodiče,

zveme Vás na 4. rodičovskou kavárnu, tentokráte na téma Ekoškola a badatelská výuka. Kavárna se bude konat dne 14. 5. od 17 hod ve sborovně školy.

Jste srdečně vítáni!

Děkuji.

Drah.

Ukliďme Česko

V pondělí 6. května proběhne na naší škole akce Ukliďme Česko. Žáci budou mít EV a ČJ a poté se odebereme ven a uklidíme alespoň malou část Česka, tedy část Vršovic. Žáci končí ve 12.35!!!!

Drah.

ŠVP – prohlášení o bezinfekčnosti

Vážení rodiče,

dávala jsem formulář o bezinfekčnosti žákům spolu s přihláškou. Kdo ztratil, může stáhnout zde. Děkuji.

Drah.

BEZINFEKČNOST-2019