ŠVP – prohlášení o bezinfekčnosti

Vážení rodiče,

dávala jsem formulář o bezinfekčnosti žákům spolu s přihláškou. Kdo ztratil, může stáhnout zde. Děkuji.

Drah.

BEZINFEKČNOST-2019

Škola v přírodě – aktuální informace

Změna času odjezdu 22.4.2019 z 8:00 na 12:00!!!!! K autobusu je potřeba přinést potvrzení o bezinfekčnosti.

Platí zákaz používání mobilních telefonů, tabletů, notebooků, záznamové techniky. Ať nechají děti doma, nebo nám předají u autobusu. Stejně tak nápoje obsahující kofein (např. kolové limonády) nebo energetické nápoje.

Na ŠVP bude platit přísný zákaz opouštění objektu bez vědomí jakéhokoliv učitele – porušení = odjezd domů

Osobní věci PROSÍM, zabalte do baťohu, uzavíratelné tašce nebo v kufru. Velmi nežádoucí jsou různé igelitky nebo Ikea tašky apod. – při přepravě na hotel může dojít ke ztrátě.

Děti by měly mít s sebou vhodné oblečení a obuv (tedy sportovní a teplé boty i obuv, pokud možno voděodolnou). V termínu konání ŠvP bude na Černé Hoře nejspíš ještě sníh (minimálně sucho tam asi nebude). Sebou také plavky (výlet do bazénu je v plánu).

Děti by si s sebou neměly brát drahé věci –pokoje se nebudou zamykat.

Přírodovědná vycházka

Dne 15. 4. 2019 proběhne přírodovědná vycházka. Sraz v 7:40 u školy. S sebou svačinu a pití na celý den. Vycházka se bude konat i v případě špatného počasí, proto je nutné zvolit vhodné oblečení. Také si vezměte pevnou obuv (budeme se pohybovat i mimo zpevněné cesty, které mohou klouzat). 

Návrat ke škole do 13:30. 

 

Tomáš Pinkr

Třídní schůzky a jarmark

Milá 6.B,

nejdříve bych vám všem, kteří jste se účasnili, chtěla moc poděkovat za jarmark – za krásné výrobky i za perfektní organizaci. Mám opravdu radost a slzy dojetí v očích! Moc si této vaší práce vážím. Vydělali jsme 2 000 korun a na hodině EV se dohodneme, jak společně tyto peníze utratíme.

Vážení rodiče,

níže můžete vidět shrnutí třídních schůzek. V případě dotazů (hlavně u nepřítomných) napište, ptejte se, v případě potřeby se sejdeme.

Volba druhého cizího jazyka. Rodičům, kteří nebyli na schůzkách, pošlu přihlášku k druhému cizímu jazyku po žácích. Přineste, prosím, do 26. 4. 2019. Pokud nepřinesete, žáci budou přiděleni do skupiny, ve které bude místo.

Děkuji za účast na třídních schůzkách a za spolupráci. Vašeho přístupu si velmi vážím a věřím, že to je jediná cesta, jak problémy v dané třídě vyřešit. 

Drahorádová

Program schůzek:

 1. Provozní a organizační záležitosti
 • sledování webových stránek školy/třídy
 • autoevaluační šetření školy – dotazníky i pro rodiče na webu (posílení silných stránek a řešení slabýh stránek školy) https://www.zseden.cz/2019/03/19/dotaznikove-setreni/
 • sportovní den 31. 5.
 • dějepisná vycházka 26. 3.
 • ŠvP: 22. – 26. 4. 2019 (termín?) – 16 žáků, info na webu třídy
 • 5. ředitelské volno – volby do Evropského parlamentu
 • zkrácené vyučování 2. a 3. 4 (zápis)
 • volba druhého cizího jazyka (němčina, polština, ruština) – rychlost, předpoklady, los…

 

 1. Třídnické záležitosti

Pozitiva:

 • dobré základy
 • nadšení
 • aktivita
 • Hop aréna (skupina 20), Jeden svět, jarmark

Negativa:

 • zhoršení prospěchu i chování v druhém pololetí
 • rušení, vnímání v hodinách i při projektech
 • domácí příprava, práce v hodinách
 • šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání (často, potažmo nejčastěji aktuálně slabšího) jedince v kolektivu, respektive ve společnost
 • chování k sobě navzájem (zaměřují se na slabiny – brýlatý, tlustý, hloupý, šprt, koktavý, malý, atd.)
 • sociometrie, preventivní programy (šikana, vztahy ve třídě)
 • mimořádná třídnická hodina
 1. Diskuse, dotazy, připomínky

Škola v přírodě – informace

ŽÁCI DNES DOSTALI PŘIHLÁŠKY NA ŠVP. Prosím, řiďte se pokyny, které jsou napsané na přihlášce. 

INFORMACE PRO RODIČE:

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 22. 4. – 26. 4. 2019

Termín:           22. 4. – 26. 4.  2019 (odjezd v 8:00 a příjezd cca ve 12 hod.)

Místo:             Horský hotel na Černé hoře v Janských Lázních

Ubytování:     2 – 4lůžkové pokoje, některé s vlastním sociálním zařízením

Stravování:     5x denně, pitný režim zajištěn

Ubytování, stravování a dopravu hradí zřizovatel školy, MČ Praha 10. Částku 1200,- Kč vybíráme na zajištění programů, zejména výletů, pedagogy školy.  Tuto částku je třeba vložit prostřednictvím školní online pokladny do 28. 2. 2019. Nebude-li do 1.3.2019 částka zaplacena, stává se přihláška neplatnou!

Stornopodmínky: odhlášení dítěte a vrácení poměrné částky po 1.3.2019 pouze na základě lékařského potvrzení.

Odjezd od školy:        pondělí 22. 4. 2019    – cca 8.00 hod.

Příjezd ke škole:        pátek 26. 4. 2019        – cca 12.00 hod.

Osobní údaje žáka budou shromážděny a zpracovány ve smyslu mnou podepsaného informovaného souhlasu. Jsem si vědom(a) toho, že na kurz nemůže jet žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. V případě zvláštních okolností (závažné porušení pravidel kurzu, onemocnění) zajistím okamžitý individuální odvoz dítěte domů ještě před stanoveným termínem společného návratu. Dítě mohou rodiče individuálně připojistit. Telefonní číslo, na kterém nás můžete v nutných případech kontaktovat, bude sděleno před odjezdem. Rodiče v písemné přihlášce upozorní na zdravotní problémy dítěte. Všichni účastníci budou řádně poučeni o bezpečnosti chování po celou dobu pobytu.

 

Do 28. 2. 2019 odevzdat panu učiteli Halkovi:

 – závaznou přihlášku

 – kopii průkazu zdravotní pojišťovny

 

Při odjezdu 22. 4. 2019:

 – předat paní zdravotnici léky, které dítě pravidelně užívá, označené jménem dítěte, s rozpisem jejich užívání.

 – předat třídnímu učiteli prohlášení o bezinfekčnosti, datované 22. 4. 2019

 

Škola v přírodě – dodatek

Vážení rodiče, 

pokud by žáci a žákyně chtěli jet na ŠVP, ale musí odjíždět o den dříve (např. hokejisté), jet mohou. Jen je bohužel potřeba si je vyzvednout v hotelu Černá hora osobně, z naší strany není možné zajistit odjezd jinak. 

Pokud budou  moc v takovém případě děti jet, prosím, pošlete mi do pondělí 11. února 2019 sms nebo mail, že máte předběžně zájem.

Děkuji.

Drah.

Škola v přírodě

Žákům byl rozdán papír, zda máte zájem o ŠVP. V případě zájmu o ŠVP pošlete po dětech tento papír zpět nejpozději do 30. 1. 2019.

Pokud žáci do tohoto data nepřinesou, beru to tak, jako že nemají zájem.

Děkuji. 
Drah.

Krásné Vánoce

Milí rodiče a milá 6. B,

přeji Vám krásné Vánoce plné klidu a odpočinku a požehnaný nový rok!

Děkuji Vám za dárky, mám z nich velkou radost.

Děkuji také za rychlou reakci ohledně Hop arény a dali jste svým ratolestem (většina z vás) peníze.

Moc si Vaší spolupráce vážím.

Těším se 3. ledna, již zas v plných obrátkách! 🙂

Drah.

Sto let republiky

Vážení rodiče,

video z povedeného vystoupení „Pojďte s námi dekádami“ k oslavě 100. let republiky je možno shlédnout na www.zseden.cz,  – záložka škola na youtube a fotky na www.zseden.cz v sekci fotogalerie.

Děkuji 

Drah.

Vánoční burza

Zítra, tedy ve čtvrtek 20. 12. 2018 první a druhou hodinu bude probíhat tradiční vánoční burza. Děti mohou přinést věci, které budou chtít prodat (kromě jídla a pití). Dále si mohou přinést peníze na nákup případných dárečků.

 

Děkuji. Drah.