Důležitá sdělení:

Psaní všemi deseti

Pokud máte zájem o kroužek psaní všemi deseti, bližší informace naleznete v přihlášce.

Výtvarná výchova

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.

Zahájení školního roku

Milí žáci,

zítra se sejdeme v 7:55 na slavnostním zahájení školního roku před budovou školy. Vyučování bude končit v 8.45 hodin, promyslete si stravování (obědy první den vydávány od 10 – 12 hodin).

Ve středu a čtvrtek bude vyučování probíhat formou třídnických hodin a to do 11:40. Ve středu budeme vybírat učebnice z minulého roku, prosím, vezměte si je s sebou!!

Od pátku 4. 9. výuka dle rozvrhu!

Prosím, zkontrolujte si ve spolupráci s rodiči stav Vašeho účtu na online pokladně, bylo by fajn, kdybyste na něm měli alespoň 500,-Kč.

Také přikládám seznam sešitů. Výtvarné potřeby si letos nekupujte, zkusíme nový systém, se kterým Vás seznámím během tohoto týdne.

Těším se zítra na shledanou

 

Tomáš Pinkr

 

PS: Roušky jsou na Vašem uvážení, škole je zatím nemá povinné 😉