Důležitá sdělení:

Úkoly na středu 22. 5. 2019 – skupina AJ Drahorádová

Má být již doplněno a vypracováno z hodin tohoto týdne, ale pro jistotu:

ST 56/4 – vybrat 4 místa v ČR podle tabulky – hora, tunel, řeka, jezero. Napsat “How” otázky na daná témata podle vzoru v učebnici + na ně odpovědět. Např. How high is Ještěd. Ješted is …….. metres high.

ST 57/6 – do sešitu napsat T/F a “false” věty opravit.

ST 57/7 – do sešitu odpovědět na otázky, celou větou (otázky neopisovat).

Pracovní sešit – celá str. 44:

Exkurze 6. tříd v Modřanské rokli

V rámci výuky přírodopisu absolvovali žáci šestých tříd komplexní exkurzi od Modřanské rokle s cílem zjistit kvalitu vody Libušského potoka. Kvalitu vody žáci zjišťovali nejen pomocí fyzikálních parametrů (průhlednost, rychlost toku) nebo chemických (pH vody), ale zejména určováním vodních bezobratlých živočichů. Součástí exkurze byla také „poznávačka“ mechů rostoucích v Modřanské rokli. Jak se exkurze líbila můžete zhodnotit v tomto videu:

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu

Rodičovská kavárna

Vážení rodiče,

zveme Vás na 4. rodičovskou kavárnu, tentokráte na téma Ekoškola a badatelská výuka. Kavárna se bude konat dne 14. 5. od 17 hod ve sborovně školy.

Jste srdečně vítáni!

Děkuji.

Drah.

Ukliďme Česko

V pondělí 6. května proběhne na naší škole akce Ukliďme Česko. Žáci budou mít EV a ČJ a poté se odebereme ven a uklidíme alespoň malou část Česka, tedy část Vršovic. Žáci končí ve 12.35!!!!

Drah.

ŠVP – prohlášení o bezinfekčnosti

Vážení rodiče,

dávala jsem formulář o bezinfekčnosti žákům spolu s přihláškou. Kdo ztratil, může stáhnout zde. Děkuji.

Drah.

BEZINFEKČNOST-2019

Škola v přírodě – aktuální informace

Změna času odjezdu 22.4.2019 z 8:00 na 12:00!!!!! K autobusu je potřeba přinést potvrzení o bezinfekčnosti.

Platí zákaz používání mobilních telefonů, tabletů, notebooků, záznamové techniky. Ať nechají děti doma, nebo nám předají u autobusu. Stejně tak nápoje obsahující kofein (např. kolové limonády) nebo energetické nápoje.

Na ŠVP bude platit přísný zákaz opouštění objektu bez vědomí jakéhokoliv učitele – porušení = odjezd domů

Osobní věci PROSÍM, zabalte do baťohu, uzavíratelné tašce nebo v kufru. Velmi nežádoucí jsou různé igelitky nebo Ikea tašky apod. – při přepravě na hotel může dojít ke ztrátě.

Děti by měly mít s sebou vhodné oblečení a obuv (tedy sportovní a teplé boty i obuv, pokud možno voděodolnou). V termínu konání ŠvP bude na Černé Hoře nejspíš ještě sníh (minimálně sucho tam asi nebude). Sebou také plavky (výlet do bazénu je v plánu).

Děti by si s sebou neměly brát drahé věci –pokoje se nebudou zamykat.

Přírodovědná vycházka

Dne 15. 4. 2019 proběhne přírodovědná vycházka. Sraz v 7:40 u školy. S sebou svačinu a pití na celý den. Vycházka se bude konat i v případě špatného počasí, proto je nutné zvolit vhodné oblečení. Také si vezměte pevnou obuv (budeme se pohybovat i mimo zpevněné cesty, které mohou klouzat). 

Návrat ke škole do 13:30. 

 

Tomáš Pinkr

Třídní schůzky a jarmark

Milá 6.B,

nejdříve bych vám všem, kteří jste se účasnili, chtěla moc poděkovat za jarmark – za krásné výrobky i za perfektní organizaci. Mám opravdu radost a slzy dojetí v očích! Moc si této vaší práce vážím. Vydělali jsme 2 000 korun a na hodině EV se dohodneme, jak společně tyto peníze utratíme.

Vážení rodiče,

níže můžete vidět shrnutí třídních schůzek. V případě dotazů (hlavně u nepřítomných) napište, ptejte se, v případě potřeby se sejdeme.

Volba druhého cizího jazyka. Rodičům, kteří nebyli na schůzkách, pošlu přihlášku k druhému cizímu jazyku po žácích. Přineste, prosím, do 26. 4. 2019. Pokud nepřinesete, žáci budou přiděleni do skupiny, ve které bude místo.

Děkuji za účast na třídních schůzkách a za spolupráci. Vašeho přístupu si velmi vážím a věřím, že to je jediná cesta, jak problémy v dané třídě vyřešit. 

Drahorádová

Program schůzek:

 1. Provozní a organizační záležitosti
 • sledování webových stránek školy/třídy
 • autoevaluační šetření školy – dotazníky i pro rodiče na webu (posílení silných stránek a řešení slabýh stránek školy) https://www.zseden.cz/2019/03/19/dotaznikove-setreni/
 • sportovní den 31. 5.
 • dějepisná vycházka 26. 3.
 • ŠvP: 22. – 26. 4. 2019 (termín?) – 16 žáků, info na webu třídy
 • 5. ředitelské volno – volby do Evropského parlamentu
 • zkrácené vyučování 2. a 3. 4 (zápis)
 • volba druhého cizího jazyka (němčina, polština, ruština) – rychlost, předpoklady, los…

 

 1. Třídnické záležitosti

Pozitiva:

 • dobré základy
 • nadšení
 • aktivita
 • Hop aréna (skupina 20), Jeden svět, jarmark

Negativa:

 • zhoršení prospěchu i chování v druhém pololetí
 • rušení, vnímání v hodinách i při projektech
 • domácí příprava, práce v hodinách
 • šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání (často, potažmo nejčastěji aktuálně slabšího) jedince v kolektivu, respektive ve společnost
 • chování k sobě navzájem (zaměřují se na slabiny – brýlatý, tlustý, hloupý, šprt, koktavý, malý, atd.)
 • sociometrie, preventivní programy (šikana, vztahy ve třídě)
 • mimořádná třídnická hodina
 1. Diskuse, dotazy, připomínky

Škola v přírodě – informace

ŽÁCI DNES DOSTALI PŘIHLÁŠKY NA ŠVP. Prosím, řiďte se pokyny, které jsou napsané na přihlášce. 

INFORMACE PRO RODIČE:

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 22. 4. – 26. 4. 2019

Termín:           22. 4. – 26. 4.  2019 (odjezd v 8:00 a příjezd cca ve 12 hod.)

Místo:             Horský hotel na Černé hoře v Janských Lázních

Ubytování:     2 – 4lůžkové pokoje, některé s vlastním sociálním zařízením

Stravování:     5x denně, pitný režim zajištěn

Ubytování, stravování a dopravu hradí zřizovatel školy, MČ Praha 10. Částku 1200,- Kč vybíráme na zajištění programů, zejména výletů, pedagogy školy.  Tuto částku je třeba vložit prostřednictvím školní online pokladny do 28. 2. 2019. Nebude-li do 1.3.2019 částka zaplacena, stává se přihláška neplatnou!

Stornopodmínky: odhlášení dítěte a vrácení poměrné částky po 1.3.2019 pouze na základě lékařského potvrzení.

Odjezd od školy:        pondělí 22. 4. 2019    – cca 8.00 hod.

Příjezd ke škole:        pátek 26. 4. 2019        – cca 12.00 hod.

Osobní údaje žáka budou shromážděny a zpracovány ve smyslu mnou podepsaného informovaného souhlasu. Jsem si vědom(a) toho, že na kurz nemůže jet žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. V případě zvláštních okolností (závažné porušení pravidel kurzu, onemocnění) zajistím okamžitý individuální odvoz dítěte domů ještě před stanoveným termínem společného návratu. Dítě mohou rodiče individuálně připojistit. Telefonní číslo, na kterém nás můžete v nutných případech kontaktovat, bude sděleno před odjezdem. Rodiče v písemné přihlášce upozorní na zdravotní problémy dítěte. Všichni účastníci budou řádně poučeni o bezpečnosti chování po celou dobu pobytu.

 

Do 28. 2. 2019 odevzdat panu učiteli Halkovi:

 – závaznou přihlášku

 – kopii průkazu zdravotní pojišťovny

 

Při odjezdu 22. 4. 2019:

 – předat paní zdravotnici léky, které dítě pravidelně užívá, označené jménem dítěte, s rozpisem jejich užívání.

 – předat třídnímu učiteli prohlášení o bezinfekčnosti, datované 22. 4. 2019

 

Škola v přírodě – dodatek

Vážení rodiče, 

pokud by žáci a žákyně chtěli jet na ŠVP, ale musí odjíždět o den dříve (např. hokejisté), jet mohou. Jen je bohužel potřeba si je vyzvednout v hotelu Černá hora osobně, z naší strany není možné zajistit odjezd jinak. 

Pokud budou  moc v takovém případě děti jet, prosím, pošlete mi do pondělí 11. února 2019 sms nebo mail, že máte předběžně zájem.

Děkuji.

Drah.