Důležitá sdělení:

Zvedáme hlavu – hlasování

Děkujeme všem fotografům a fotografkám z řad našich žákyň a žáků (kategorie A), jejich rodičů (kategorie B) a našich pedagogů (kategorie C), kteří přispěli svými fotografiemi do soutěže Zvedni hlavu.  Do konce měsíce dubna můžete hlasovat  a spolurozhodovat o vítězích v jednotlivých kategoriích. Před tím si prohlédněte všechny fotografie  zde.

 

Týdenní plán 29.3. – 31.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – násobení a dělení zlomků – slovní úlohy

Př – krytosemenné rostliny

RJ – Písmeno P, říkanka Aktovka, předložky v a z

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení

NJ – Test na známky

Aj (p. uč. Drahorádová) – Velikonoce

D – Husitské války

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení, tlaková síla, Výpočty. Hydraulický tlak

 

 

Týdenní plán 15.3. – 19.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – násobení a dělení zlomků

Př – krytosemenné rostliny

RJ – Písmeno L, odkud jsou ?

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení

NJ – Časování slabých slovech ve všech osobách

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulé časy – cvičení

D – Karel IV. – 2. část, Václav IV.

PČ – práce s plastem

 

 

 

Týdenní plán 8.3. – 12.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – nahosemenné rostliny

RJ – první část slovní zásoby 2. l., oslovení, psaní azbukou

NJ – Odkud jsi?

Čj – Tvoření slov odvozováním; Březen-měsíc knihy

VV – Animovaný film

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulý čas prostý a průběhový

D – Nástup Lucemburků, Jan Lucemburský, Karel IV.

 

 

 

Uzavření školy

Uzavření školy

Roušky, nanoroušky, respirátory…

Přeposílám odkaz na informace ohledně roušek ve škole (nicméně, zatím těžko říci, kdy se podle tohoto nařízení budeme řídit 🙁 ).

Tomáš Pinkr

Týdenní plán 22. – 26. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny, pozorování ptáků

RJ – Písmeno J, slovní zásoba 2. l., úvodní texty 2. l.

NJ – Odkud jsi? Konverzace

Čj – Obohacování slovní zásoby v ČJ

VV – Architektura (pokračujeme v minulém zadání)

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulý čas prostý a průběhový

D – Poslední Přemyslovci

 

 

 

Týdenní plán 8. – 12. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny, pozorování ptáků

RJ – Oprášení toho, co máme umět

NJ – Procvičování látky z podzimu

Čj – Nauka o slově (významy slov)

VV – pokračujeme v zadání minulého týdne (Masopustní maska)

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – Times, places, past continuous

D – Vznik Španělska, Expanze Osmanské říše, Objevné plavby – příčiny a počátky

 

 

 

Zvedni hlavu

Mámě za sebou obtížné období a nikdo neví, kdy skončí. Pojďme společně zvednout hlavu, zvládneme to! Paní ředitelka vyhlásila soutěž a více informací o ní se dozvíte zde.

Tak hlavy vzhůru, to dáme!

 

Tomáš Pinkr

 

Druhý cizí jazyk

Vážení rodiče, milý žáci,

od pondělí 8. 2. 2021 budeme opět vyučovat druhý cizí jazyk. Pokud by se měnil dosavadní stav v rotační výuku, tak žáci studující doma budou mít i nadále druhý cizí jazyk a žáci studující ve škole budou mít místo DCJ ČJ. Vše podle současného rozvrhu (tj. ÚT 11:50 – 12:35).

 

Tomáš Pinkr