Důležitá sdělení:

Týdenní plán 18.1. – 22.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

VV – Techniky nástěnné malby

čeština p. uč. Potůček – procvičování mluvnice a pochopení textu

Aj (p. uč. Drahorádová) – moje budoucnost, předložky místa, will X be going to

D – Obyvatelé měst a jejich práva

 

Týdenní plán 11.1. – 15.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – krácení/rozšiřování zlomků, slovní úlohy

Př – přírodopisné noviny

VV – Technika mozaiky

Aj (p. uč. Drahorádová) – vesmír, sloveso will

D – Vrcholný středověk – proměny venkova, Vznik měst

 

PF 2021 a provoz školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

rád bych Vám popřál do nového roku 2021 všechno nejlepší!

Jak jste již zjistili z médií, od 4. 1. 2021 budeme opět na distanční výuce, proto Vás prosím o přečtení článku na hlavní stránce školy (zde: Provoz školy od 4. ledna 2021). 

Případné další informace žákům třídy sdělím na online schůzce v pondělí 4. 1. 2021 v 8:15 (zadám termín do kanálu Obecné v Teams). 

Rozvrh online hodin taktéž znovu nahraji do Teams. Žáci tam najdou také rozdělení na anglický jazyk k jednotlivým vučujícím.

Přeji krásné prožití zbytku roku a těším se na brzké shledání v roce příštím.

 

Tomáš Pinkr

 

Vánoční prázdniny a provoz od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k oznámení ministra školství o prodloužení Vánočních prázdnin přijala škola tato opatření:

 1. Třídy 7A, B, C a 8.B přijdou 18. 12. do školy nikoliv podle rozvrhu, ale až v 10 hodin, a ve škole budou tak, jak obvykle v pátek bývají (čas oběda se nemění). Nebudou se ale (jako nikdo ve škole ten den) učit podle rozvrhu – budou mít se svým třídním učitelem/se svou třídní učitelkou vánoční program.
 2. Rotační vzdělávání měníme od 4. 1. 2021 tak, že v liché týdny budou chodit žáci 6A,B,C a 8.A a v sudé 7A,B,C a 8.B – tedy opačně, než tomu bylo v roce 2020. 

Odkaz na celé znění opatření včetně vysvětlení jednotlivých kroků je zde.

Děkujeme za pochopení

 

Tomáš Pinkr

Výuka od 30. 11.

Vážení rodiče, 

od 30. 11. se zavádí střídavá výuka ve škole a distančně. Bližší informace naleznete v článku paní ředitelky zde.

Rozvrh hodin je přiložen níže a zažlucené časy jsou rezervovány pro distanční výuku.

Pokud byste cokoliv potřebovali probrat, určitě se na mě obraťte.

 

Tomáš Pinkr

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 23. – 27. 11.

V jednotlivých předmětech budeme tento týden dělat toto:

M – shodná zobrazení, konstrukce trojúhelníků

Čj – jmenné tvary přídavných jmen, zájmena, popis pracovního postupu

Nj – Tykání / vykání, velká písmena podstatných jmen. Nové téma: Kde bydlíte?

D – Kyjevská Rus, Polsko; Sámova říše, Vznik Velké Moravy

Př – Strunatci

Rj – Názvy zvířat + písmeno N + Jak se prasátko naučilo mluvit

Vv – výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Hv – italská hudba ( G.Verdi)

Aj

 • p. uč. Polanská – will x going to, life in the future
 • p. uč. Svobodová – Getting to know someone; Present simple – opakování; Present continuous – opakování; Adjectives; My life
 • p. uč. Buňková – Present Simple vs. Present Continuous
 • p. uč. Drahorádová – my life, present tenses

 

Týdenní plán 16. – 20. 11.

V jednotlivých předmětech budeme tento týden dělat toto:

M – shodná zobrazení, konstrukce trojúhelníků

Čj – jmenné tvary přídavných jmen, zájmena, popis pracovního postupu

Nj – vykání, tykání a opakování

D – Arabové a Turci; Křížové výpravy, Vikingové

Rj – slovíčka k okruhu rodina, text KOMNATA = pokoj, písmeno V 

Vv – výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Hv – R.Wagner  – Lohengrin

Aj

 • p. uč. Polanská – going to procvičování, adverbs
 • p. uč. Svobodová – Adverbs, Have to, going to, Opakování a zkoušení slovíček, gramatiky 6. Lekce, Making suggestions
 • p. uč. Buňková – Present Simple and Present Continuous, Introduction – Project 3
 • p. uč. Drahorádová – present tenses, in the classroom

 

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se listopadové tripartitní schůzky (setkání učitel, žák, rodič) nebudou konat tak, jak jsme zvyklí.

Protože jsme se ve škole viděli pouze pár týdnů, nemám moc prostoru pro hodnocení chování Vašich dětí. Jak pracují během distanční výuky, dokážete Vy i Vaše děti posoudit nejlépe sami. Veškerá školní práce probíhá přes prostředí Teams, kde děti vypracovávají a odevzdávají úkoly. V záložce “známky” si mohou žáci zobrazit, jaké úkoly odevzdali, které si jen přečetli a které ani neotevřeli. U odevzdaných úkolů se ukáže i hodnocení učitelů (body např. 9/10, známkou např. 2/5 nebo hodnocení slovní).

Podle mě děti pracují v online prostředí většinou skvěle. Pokud má někdo velmi slabý prospěch nebo během distanční výuky nic neodevzdal, byli jste informováni e-mailem.

Pokud si chcete domluvit online tripartitní schůzku přes videohovor v Teams nebo se chcete na něco zeptat, určitě mi napište na pinkr@zseden.cz.

Přeji hezký den a těším se na návrat do školy

Tomáš Pinkr

Týdenní plán 9.11. – 13.11.

V jednotlivých předmětech budeme tento týden dělat toto:

M – shodná zobrazení, konstrukce trojúhelníků

Př – dokončení projektu strunatci

Čj – jmenné tvary přídavných jmen, zájmena, popis pracovního postupu

Nj – vykání, tykání a opakování

D – Vznik Anglie a Francie; Byzantská říše

Rj – práce s textem, písničky Plul po moři kufr, Raz – dva – tři

Aj

 • p. uč. Polanská – going to procvičování, adverbs
 • p. uč. Svobodová – Making suggestions, The British cinema, Adverbs, opakování have to
 • p. uč. Buňková – Movies Project, Classroom, Present Simple
 • p. uč. Drahorádová – intorduction, present simple and continuous

 

Ředitelské volno

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.