Důležitá sdělení:

Kroužek Angličtina s rodilým mluvčím pro žáky II. stupně

 
Kroužek bude probíhat každou středu 14:00 – 15:00 v ZŠ Eden
Cena kroužku je 1.700Kč / pololetí (15.lekcí)
Přihlášky : praha@rytmik-krouzky.cz  nejpozději do 4.10.
736 456 700

Třídní schůzky

 • Premiéra filmu Mozaika Sametu 14. 11. 2019 v 17.30 ve Strašnickém divadle (vstupenky je možno do vyčerpání zásob vyzvednout na vrátnici) – video
 • Četnost setkávání
 • Edukavárna 2. 10. 2019 v 17 hodin
 • Ředitelská volna 15. 11. 2019 a 30. 6. 2020
 • LV se koná 3. – 10. 1. 2020 a ŠVP 12. – 19. 6. 2020
 • Podpis školního řádu v ŽK, kartička pojištěnce v ŽK, zdravotní způsobilost
 • Hradíme pracovní sešity
 • Dobrovolníci v kampani Celé Česko čte dětem
 • Poděkování za příspěvek do fondu ZŠ Eden
 • Ovoce a mléko do škol
 • Opatrnost na sociálních sítích
 • Nová psycholožka
 • Zastupující třídní je paní uč. Kofroňová (mail, telefon)
 • Děkuji za omlouvání a vyřizování záležitosti
 • Důsledně trvat na úkolech/povinnostech (používání pomůcek, tabule, židle, zápisy, mluvení, nedávání pozor, úkoly, mezery v učivu…)
 • Kolektiv – spokojenost

Focení třídy

V čtvrtek 26. 9. se budeme fotit! Nastrojte se a těším se na krásnou fotografii.

Drah.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky dne 25. 9. od 17.00 v učebně 7. B.

Drah.

EDUkavárna

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás pozvat na letošní první EDU kavárnu, která se koná 2. října 2019 od 17 hodin.

Drahorádová

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY

Kroužek zážitkové angličtiny

Kroužek AJ

Do konce září, prosím…

…. opatřete:

 • zdravotní způsobilost (v případě, že končí – příslušní žáci mají zapsáno v ŽK),
 • informace o změně telefonních čísel či bydliště,
 • kopii kartičky pojišťovny do ŽK na straně 3 + podpis rodičů dole na této straně.

 

Děkuji, Drahorádová

Sešity

Dále prosím pořiďte do 9. září následující sešity:

M – 440 1x

ČJ – 464 2x + 560 1x

AJ – upřesníme ve středu na první hodině

NJ – 544 1x

RJ – 464 1x + 560 1x

D – dle vlastní volby, případně pokračujte z loňska

Z – dle vlastní volby, případně pokračujte z loňska

Př – 464 1x, případně pokračujte z loňska

F – 465 1x

OV – 464 1x

ZV – dle vlastní volby

PČ – dle vlastní volby

 

Pomůcky na VV

Prosím, pořiďte pomůcky na VV:

Co s sebou v úterý!

Milí sedmáci a vážení rodiče,

v úterý se vrhneme na třídnické práce. Skříňky vám zůstávají z loňska, proto si na ně již přineste ZÁMEK. Dále se budeme již přezouvat, takže si nezapomeňte PŘEZŮVKY. A především pak PSACÍ POTŘEBU.

V úterý vám také řeknu, od koho potřebuji novou ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, kterou bude třeba donést do konce září.

Letos vám nebudu dávat DOTAZNÍKY, ale pokud nastala nějaká změna (především adresa a telefonní číslo), prosím, nahlaste ji.

Drahorádová