Author Archive

Informace o karanténě

Vážení rodiče,

dne 16. 11. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 23. 11. 2021 včetně.

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Ing. Jakub Pácal

Odborný rada pro oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

Jakub.pacal@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 429

Informace o karanténě

Vážení rodiče, v úterý 16. 11. byli žáci 7.B v kontaktu s jedním ze spolužáků, který byl později testován PCR testem s pozitivním výsledkem. Čekáme na vyjádření hygieny, ale na základě dosavadních zkušeností je velmi pravděpodobné, že neočkovaní žáci, kteří byli 15. a 16. 11. 2021 ve škole,  7.B půjdou do karantény, která trvá 7 dní od kontaktu, tedy do 23. 11. 2021 včetně, pokud 5. – 7. den karantény, tedy v neděli 21. 11 – v úterý 23. 11. podstoupí PCR test s negativním výsledkem. Proto vás žádáme, abyste své neočkované děti neposílali v pondělí 22. 11. 2021 do školy. Jakmile získáme od KHS přesné informace, zveřejníme je zde.

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková, ředitelka školy

Mrzí mě to, ale ze stejného důvodu se nezúčastní neočkované děti ani sobotního třídního výletu.

Jan Havlice, TU

Stopy doby

Stopy doby…

Primární prevence

Bruslení