Jeden svět na školách

27. 3. půjdeme společně na projekci filmů v rámci programu Jeden svět na školách

Sraz bude před školou v 8:15. Návrat po 4. vyučovací hodině. Od 5. vyučovací hodiny pokračuje výuka dle rozvrhu. 

Cena 80 Kč bude hrazeno ze ŠOP

 

Comments are closed.