Archiv Červen, 2022

Organizace školního roku ve dnech 27. – 30. června 2022

Ve dnech 27. – 29. června končí vyučování v 11.40. Kdo nechodí na obědy, bude moci v 11.40 odejít. Kdo oběd má, může na něj z organizačních důvodů v době od 12.20 do 12.35. Do té doby zůstává ve třídě.

30. června končí vyučování kolem 9.00. Obědy v tento den je možné odebrat už v 10.00.

Vladimír Marek

Projekt Naši sousedé

Vzhledem k tomu, že třída 6.B nemá připravený projekt, dne 22. 6. 2022 bude výuka třídy probíhat podle platného rozvrhu.

Odvolaná hodina

Dne 20. 6. 2022 odpadá šestá vyučovací hodina – zeměpis.

Odvolaná hodina

Ve středu 15.6. odpadá 1. vyučovací hodina (ČJ), vyučování začíná v 8:55 hod.

Převzetí pravomocí třídního učitele

Od 13.6. do konce školního roku přebírá mé povinnosti třídního učitele 6.B můj kolega Vladimír Marek. V případě potřeby ho prosím kontaktujte e-mailem marek@zseden.cz

Přeji hezké prázdniny

Jiří Potůček