Archiv Říjen, 2021

Tripartity v listopadu

Vážení rodiče,

od středy do neděle probíhají podzimní prázdniny a pak už se budeme mílovými kroky blížit ke konci 1. čtvrtletí, které připadá na polovinu listopadu. Je tedy nejvyšší čas si říct, jak na tom jsou vaše děti: třídní schůzky se tradičně uskuteční formou tzv. tripartity, tedy společným setkáním žáka, rodiče a třídního učitele.

Na následujícím odkaze najdete formulář s termíny, které k tomuto setkání nabízím. Na každou schůzku budu mít vyhrazeno 20 minut, abychom měli dostatek času všechno probrat. Prosím, abyste si termín rezervovali nejpozději do pondělí 1. 11.

Děkuji a brzy na viděnou,

Jan Havlice

K otázce ředitelského volna

Vážení rodiče,

možná už jste zaznamenali na hlavní stránce vyjádření paní ředitelky ohledně případného ředitelského volna před podzimními prázdninami, ale pro jistotu dávám odkaz ještě sem – zde si prosím přečtěte vyjádření naší školy.

Díky a zdravím,

Jan Havlice

 

Očkování

Vážení rodiče,

během testování na začátku školního roku jsem potřeboval od dětí očkovaných proti covidu certifikáty, aby se nemusely testovat. Od té doby má nebo bude mít očkování ukončené řada dalších dětí – moc prosím o dodávání certifikátů v papírové podobě (nestačí mi QR kód, zakládám to do složek žáků), jakmile je budete mít.

V případě, že bychom jako třída museli do karantény (což si samozřejmě nikdo nepřejeme), tak nám to velmi zjednoduší komunikaci a organizaci výuky. Očkované děti totiž do karantény nemusí.

Díky moc a zdravím,

JH

 

Třídní výlet 2

Ahoj sedmáci, milí rodiče,

v sobotu 9. října jsme se vydali na druhý třídní výlet, tentokrát za pražskými Kelty na hradiště Závist u Zbraslavi. Bylo nás sice jen šest, ale počasí bylo perfektní a kromě přírody jsme si užili také cukrárnu.

Příští výlet plánuji 20. listopadu na Bílou horu, ostatně v listopadu si připomínáme výročí té slavné bitvy. Pokusím se termín už neměnit! 🙂

JH

Matematika v 7.B

Milí rodiče,

jak jsem slíbil na třídní schůzce, promluvil jsem s panem učitelem Pinkrem a vedením školy o Vašich připomínkách k matematice. Shodli jsme se na tom, že se pokusíme rozptýlit Vaše pochybnosti vysvětlením toho, co je vlastně matematika prof. Hejného, jaké jsou její výhody a jak vypadají hodiny v 7.B.

Přečtěte si, prosím, vyjádření pana učitele Pinkra a paní ředitelky Churáčkové.

Jan Havlice

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám v krátkosti představil tzv. Hejného matematiku a seznámil Vás s tím, jak se třídě 7.B studijně daří.

V první řadě je třeba říct, že Hejného matematika je úplně normální matematika. Na rozdíl od výukových metod, které jste nejspíš zažili na ZŠ Vy, tak pro pochopení matematických principů využívá zajímavější postupy a děti se snaží vtáhnout do procesu učení tím, že jim předkládá problémové úlohy. 

Celá metoda je založena na několika principech – děti vědí i to, co se zatím neučili; strategií při řešení úloh je mnoho; lépe si zapamatujete informaci, na kterou sami přijdete; nejlepší motivací je úspěch z vyřešeného úkolu; poznatky se rodí v diskusi.

Tyto principy se od začátku snažíme žákům vštěpovat, a to i v ostatních předmětech a ostatních třídách, kde učíme „klasickou“ matematiku. Hejného matematika pracuje s úlohami v takové podobě, aby byly zaměřeny na budování sítě mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky. Výhodou tohoto přístupu je, že se žák kromě klasických počtářských dovedností naučí také logickému, analytickému, exaktnímu, kritickému myšlení a schopnosti řešit problémové situace.

Pro práci v takovém prostředí je mimo jiné nutná (sebe)disciplína, respekt k pravidlům a vůle se učit, něco se dozvídat – což je samozřejmě předpokladem také pro výuku „klasické“ matematiky i ostatních předmětů. Ve třídě 7. B je ale problém v tom, že spousta žáků třídy si čas strávený ve škole „odsedí“ a jen užívá jako volnočasovou aktivitu s kamarády. Při řešení různých úkolů velmi často nespolupracují nejen mezi sebou, ale ani s námi, učiteli.

Toto je u některých ještě dokresleno neustálou potřebou na sebe strhávat pozornost a případně rušit ostatní, kteří ovšem mají touhu se učit. V této nepodnětné atmosféře se pak přirozeně nemohou dostavovat pokroky.

Pokud bychom ale rezignovali na výše uvedené principy (nejen) Hejného matematiky, dávali dětem počítat nudné a bezproblémové sloupečky příkladů a podobně, pak je ochuzujeme o možnost získat cenné dovednosti pro život: schopnost spolupráce, aktivní a kreativní přístup k řešení problémů, hledání vlastních cest.

Pro zefektivnění výuky je nutné nejprve dětem znovu vysvětlit, že vyučovací hodiny jsou vyučováním, které se neobejde bez respektování pravidel a přijímáním i aktivním řešením všeho, co učitel nabízí.

Jsem si vědom toho, že část třídy vplula do Hejného matematiky až v 6. třídě. Nicméně začít s touto metodou je možné v 1., 3. a 6. ročníku bez ohledu na to, jakou metodou se žáci matematice učili předtím. Neštěstím je, že po většinu školního roku 2020/2021 probíhala distanční výuka, která svou povahou jde proti Hejnému, tam se třeba princip „myšlenky se rodí v diskusi“ uplatňoval ztuha.

Každopádně: bez vůle učit se (alespoň v hodinách) se nezvládne ani Hejného matematika, ani žádná jiná.

Zdraví Vás Mgr. Tomáš Pinkr

 

Vážení rodiče,

od začátku školního roku jsem vnímala signály od svých kolegů, že pedagogická práce ve třídě 7.B je náročná, že realizované vyučovací hodiny jsou málo efektivní, protože je třeba opakovaně žákům připomínat pravidla komunikace a apelovat na jejich odpovědnost za vlastní vzdělávání. Když jsem se dozvěděla o vašich připomínkách k matematice, které jste vznesli na třídních schůzkách 22. 9. 2021, šla jsem na hodinu matematiky na hospitaci.

Nejprve bych vás ráda ubezpečila, že problém není v matematice pana profesora Hejného, ani v matematice samotné, ani ve způsobu vedení hodin panem učitelem Pinkrem. Jako velký problém a úkol k řešení se však jeví pracovní morálka mnoha žáků ze 7.B. Není výjimečné, že někteří žáci nejen nesledují průběh vyučovací hodiny, ale i vyrušují ostatní, kteří by jej možná sledovat chtěli.

Nízká pracovní morálka a absence vzájemného respektu v 7.B mě mrzí o to víc, že vím, s jakým nasazením pan učitel Havlice působí jako třídní učitel, a to daleko nad rámec obvyklého kvalitního plnění povinností třídního učitele.

Proto se sejdeme se všemi vyučujícími v 7.B a budeme se domlouvat na přijetí takových opatření, která tento problém pomohou vyřešit. Jsme si vědomi, že to nebude jednoduché a že to bude trvat delší dobu.

Vážení rodiče, abychom byli úspěšní, neobejdeme se bez vaší pomoci. Neobejdeme se bez toho, abyste pravidelně kontrolovali žákovské knížky a alespoň občas si s dětmi společně sedli a nechali si ukázat sešity, zejména u klíčových předmětů.

Za tuto potřebnou pomoc vám předem děkuji.

Jana Churáčková

 

Plán týdne od 4. 10.

Vážení rodiče,

tento týden nás čekají volby, během kterých máme vyhlášeno ředitelské volno.

Také bych se chtěl omluvit všem, kteří počítali s původně avizovaným termínem třídního výletu a který jsem nakonec musel o týden posunout. Bohužel to jinak nešlo. Kdo chce jít, tak očekávám přihlášku nejpozději ve čtvrtek.

A nejpozději v úterý zde zveřejněním vyjádření k matematice jako reakci na debatu během třídní schůzky.

Shrnutí týdne:

ST 6. 10. 17:00 Edukavárna

PÁ 8. 10. ředitelské volno

SO 9. 10. dobrovolný třídní výlet “Za pražskými Kelty”

Přeji úspěšný týden!

Jan Havlice