Archiv Říjen, 2021

EDUKAVÁRNA

Zveme Vás na Edukavárnu na téma “Doučování”, která se bude konat 6. 10. od 17:00 ve sborovně.

Více informací najdete na tomto odkazu: https://www.zseden.cz/2021/09/27/pozvani-na-edukavarnu/

Seznam četby

V kanálu češtiny v Teams máte seznam mimočítankové četby. 

Přehled rozsahu hodin během distanční výuky

Vzhledem k tomu, že dostávám připomínky rodičů k rozsahu distanční výuky, uvádím jak je tato rozvržena

Výuka bude probíhat následovně:

předmět s 4 hod. časovou dotací (M, ČJ) – 2 hod. online 45min. a 2 hod. individuální konzultace, ověřování znalostí žáků (žáci si plní zadané úkoly samostatně)

předmět s 3 hod. časovou dotací (AJ) – 2 hod. online 45min. a 1 hod. individuální konzultace, ověřování znalostí žáků (žáci si plní zadané úkoly samostatně)

předmět s 2 hod. časovou dotací (VV, PŘ, D, Z) – 1 hod. online 45min. a 1 hod. individuální konzultace, ověřování znalostí žáků (žáci si plní zadané úkoly samostatně)

předmět s 1 hod. časovou dotací (OV, HV, INF, F) – zadáme online úkoly a poskytneme žákům možnou konzultaci, na závěr se s žáky opět spojíme a dokončíme online hodinu

Předměty TV a SV vyučovat online nebudeme. Výuku AJ povede v celé třídě paní učitelka Uhlířová.

Pracovat budeme pomocí aplikace Microsoft Teams. Do „Zadání“ vložíme žákům jeden úkol z každého předmětu za týden, po odevzdání úkoly opravíme a poskytneme jim zpětnou vazbu.

.. potud pokyny. 

Ze své zkušenosti vnímám on-line hodinu jako velmi efektivní způsob výuky. Nedochází k rušení ostatních žáků ve třídě a objem učiva a práce je srovnatelný ne-li větší než při klasické hodině. Jsou to jen 2 týdny, nikdo neříká, že se to nemůže opakovat, ale určitě nás nečeká dlouhý distanc jako v loňském školním roce. Věřím, že to společně zvládneme. 

Jiří Potůček

Karanténa

OV = Online výuka na Teams – povinné   OK – Online konzultace – nepovinné

On-line výuka v Teams začíná zítra 3. hodinou angličtina. 

Hodně zdaru, uvidíme se ve středu ráno. 

 

Pokud nejste očkovaní, budete v karanténě a od úterý bude probíhat distanční výuka. Přesný rozvrh zveřejním ještě dnes. 

Pokud máte 14 dní po druhé dávce očkování, můžete chodit do školy do náhradní třídy (6.A nebo 6. C)

 

Karanténa ve třídě 6.B

Doplňuji aktuálně k obědům: Obědy jsem všem žákům 6.B odhlásila. Pokud je chcete v době karantény žáků odebírat, prosím, abyste o tom školní jídelnu informovali. Zákonní zástupci si pak mohou obědy pro své děti v karanténě vyzvednout  v době od 11,30 do 11,45 hod. u venkovního vstupu do školní kuchyně. Jana Churáčková

Vážení rodiče, předáváme slíbené informace z hygieny:

Dne 29. 9. až 1. 10. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténního opatření do 13. 10. – 15. 10. 2021 včetně (datum ukončení dle docházky konkrétního žáka 14 dní od posledního kontaktu). 

Karanténní opatření stanovená mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Mimořádné opatření MZ ČR viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

aktualizace k 15. 6. 2021 (změna karantény očkovaných)

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2-3-2021-k-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-15-6-2021-do-odvolani.pdf

Pokud bude Vaše dítě bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní, karanténa končí v termínu 13. 10. – 15. 10. 2021 včetně.

Zdravotní stav dítěte v průběhu karantény doporučujeme telefonicky konzultovat s lékařem (pediatrem).

Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Karanténa se nenařídí také osobám po ukončeném očkování, tj.  osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnůa očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://testovani.uzis.cz/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Žádanku na vyšetření pro Vaše dítě vystaví pediatr elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.

 Karanténa se týká pouze Vašeho dítěte, netýká se rodinných příslušníků. V případě, že by byla potvrzena pozitivita COVID-19 u Vašeho dítěte, budou ze strany Hygienické stanice hl. m. Prahy činěna další opatření u Vás.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace zákonným zástupcům dětí, u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že se na ně vztahuje karanténa. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupcůPro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

RENÁTA BARKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

renata.barkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 733 673 901

Informace – Covid-19

Vážení rodiče, ve třídě 6.B byl jeden žák v pátek 1. 10. 2021 pozitivně testován na Covid-19. Hygienu jsem dnes, v sobotu 2. 10., kontaktovala s žádostí o další postup školy. Podle předběžné konzultace je pravděpodobné, že všichni žáci 6.B, kteří neprodělali před max. 180 dny onemocnění covid-19 nebo nejsou min. 14 po ukončené vakcinaci, půjdou na 14 dní do karantény.  Jakmile budu mít přesné a definitivní informace, zveřejním je zde, na stránce třídy. Prosím vás, abyste určitě v pondělí 4. 10. nechali své děti doma. Pokud bude v 6.B nařízena karanténa, přejdeme od úterý 5. 10. na distanční vzdělávání a zveřejníme zde rozvrh.

Děkuji za pochopení

Jana Churáčková