Týdenní plán – 3. 5. – 7. 5. 2021

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – přímá a nepřímá úměra

Př – Botanický pokus

ČJ – Ota Pavel; souvětí, věty vedlejší

RJ – psaní azbukou (členové rodiny, sporty, jména), kolik je hodin?

VV – Den Země – kresba zvířete ze seznamu ohrožených druhů

F – Vztlaková síla a Archimedův zákon – výpočty

NJ – U nás doma

Aj (p. uč. Drahorádová) – zážitky, předpřítomný čas prostý a minulý čas prostý

D – Španělsko a Nizozemí v 16. a 17. století; Rusko a Osmanská říše v 16. a 17. století

F – Mechanické vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Tlak v kapalinách.

PČ – Ekologie

Comments are closed.