Učitelé budou pracovat na zahradě

Naše školní zahrada prochází postupnou proměnou, jakou bychom si přáli, a jakou nám umožňuje úspěch v grantovém řízení MHMP a MŽP. Chtěli jsme, aby se této proměny v maximální možné míře účastnili naši žáci, a to z mnoha důvodů, které jistě není třeba detailně popisovat. Uzavření školy však naše plány zmařilo a vzhledem k tomu, že jaro se blíží, příroda nečeká, a je třeba např. zasadit stromy a keře,  zastoupí naše žáky ve čtvrtek 8. dubna a možná i 15. dubna naši učitelé. Je tedy možné, že v tyto dny někteří učitelé nahradí své plánované online hodiny zadáním samostatné práce. Našim žákům, žákyním a jejich rodičům předem děkujeme za pochopení, učitelům děkujeme za ochotu.

vedení ZŠ Eden

Comments are closed.