Archiv Duben, 2021

Návrat dětí do školy

Návrat dětí do školy bude probíhat podle tohoto plánu.

Jakmile budeme znát bližší informace, určitě Vás s nimi seznámíme.

Pokud se 3. 5. budeme vracet do školy, 7.B zůstává na distanční výuce.

Týdenní plán 19.4.-23.4.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – poměr

Př – Botanická zahrada

RJ – psaní zabukou, procvič. sl. zás. , dny v týdnu

VV – Den Země – kresba zvířete ze seznamu ohrožených druhů

F – Vztlaková síla a Archimedův zákon – výpočty

NJ – U nás doma

Aj (p. uč. Drahorádová) –  zážitky, ambice, předpřítomný čas prostý

D – Německá reformace, Reformace ve Francii

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení, tlaková síla, Výpočty. Hydraulický tlak

 

 

Čtvrtletní hodnocení žáků

Vážení rodiče i žáci,

se čtvrtletním hodnocením z jednotlivých předmětů se budete moci seznámit pomocí elektronické žákovské knížky. Známky se v ní objeví do konce dubna. 

Během dneška pošlu všem žákům prostřednictvím chatu v MS Teams přístupové údaje k elektronické žákovské knížce. Aplikaci využijeme jen dočasně a pouze na čtvrtletní hodnocení. Přesto si údaje prosím uschovejte, je možné, že se k podobnému kroku budeme muset někdy v budoucnu znovu uchýlit.

Webový odkaz na elektronickou žákovskou knížku je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

S pozdravem

 

Tomáš Pinkr

Učitelé budou pracovat na zahradě

Naše školní zahrada prochází postupnou proměnou, jakou bychom si přáli, a jakou nám umožňuje úspěch v grantovém řízení MHMP a MŽP. Chtěli jsme, aby se této proměny v maximální možné míře účastnili naši žáci, a to z mnoha důvodů, které jistě není třeba detailně popisovat. Uzavření školy však naše plány zmařilo a vzhledem k tomu, že jaro se blíží, příroda nečeká, a je třeba např. zasadit stromy a keře,  zastoupí naše žáky ve čtvrtek 8. dubna a možná i 15. dubna naši učitelé. Je tedy možné, že v tyto dny někteří učitelé nahradí své plánované online hodiny zadáním samostatné práce. Našim žákům, žákyním a jejich rodičům předem děkujeme za pochopení, učitelům děkujeme za ochotu.

vedení ZŠ Eden

Zvedáme hlavu – hlasování

Děkujeme všem fotografům a fotografkám z řad našich žákyň a žáků (kategorie A), jejich rodičů (kategorie B) a našich pedagogů (kategorie C), kteří přispěli svými fotografiemi do soutěže Zvedni hlavu.  Do konce měsíce dubna můžete hlasovat  a spolurozhodovat o vítězích v jednotlivých kategoriích. Před tím si prohlédněte všechny fotografie  zde.