Archiv Duben, 2021

Testování PCR testy 30. 4. 2021

Vážení rodiče, zřizovatel školy, MČ Praha 10, reprezentovaný panem místostarostou MgA. Davidem Kašparem, radním pro školství, se rozhodl pilotovat využití PCR testů ve všech základních školách v Praze 10. Níže posílám dopis pana místostarosty a prosím vás o jeho přečtení.

Zítra ráno obejdu všechny páté třídy a předám dětem dopisy v tištěné podobě společně s informovanými souhlasy (rovněž uvedeny níže). Důležitým domácím úkolem bude vám doma tento dopis a informovaný souhlas  předat a případně přinést druhý den, tedy ve čtvrtek 29. 4., podepsaný do školy zpět. V pátek 30. 4. ráno proběhne testování ve třídách 5.A, 5.B, 5.C. Testováni budou samozřejmě jen žáci, kteří den před tím odevzdají rodiči podepsaný informovaný souhlas.

V pátek by to podle obdržených informací mělo proběhnout takto:  Děti by půl hodiny předem neměly nic jíst a pít.  Děti a paní učitelky si vydezinfikují ruce. Děti si rozeberou testy. Otevřou zkumavku, vyjmou z ní cucací tampón, pocucají   1 a ½ minuty (nežvýkat, jen cucat) , vrátí do zkumavky (vyplivnou tam nebo přendají rukou), zkumavku uzavřou. Zkumavku s tampónem předají paní učitelce, která  na zkumavku nalepí štítek se jménem a RČ dítěte. Testy si laboratoř odveze. Do 48 hod. dostanou zákonní zástupci dítěte výsledek na svůj e-mail.

Vážení rodiče, děkuji za přečtení tohoto sdělení a za vaše rozhodnutí. 

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden

MSTA_vzor hlavičkový dopis Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva pro prezenční výuku ( lichý týden) do 30. 4. 2021.

Přibližný plán výuky do 30.4. 21

Klidné dny.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva pro distanční výuku (sudý týden) do 23. 4. 2021.

Orientační plán výuky do 23. 4. 21

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 23. 4. 2021:
Paní učitelka J. Drahorádová: AJ – 5B: there is/are, můj dům, moje město.
Informatika – týd. plán učiva do 23. 4. 21: Pan učitel M. Jelínek: Inf – Bobří úlohy na rozvoj imyšlení.

Výchovy – týd. pl. učiva do 23. 4. 21: Paní učitelka V. Foltová.

VÝCHOVY do 23. 4. 21.

Přeji klidné dny.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva pro prezenční výuku ( lichý týden) do 16. 4. 2021.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – Pracovní sešit II. díl – budeš pracovat od str. 13. do strany 17. Učebnice čj. – do strany 98. (Přehled gramatiky pro pátý ročník druhý díl je uprostřed pracovního sešitu.) Možno si zopakovat skloňování podstatných jmen – pravopis. A shodu přísudku s podmětem.

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: DESETINNÁ ČÍSLA – do str. 40.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Učebnice (zelená) – OBROZENÍ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI ( KONEC 18., 1. POLOVINA 19. STOLETÍ.) – do strany 27.

Přírodověda – Člověk je součástí přírody. Učebnice – do str. 53 – SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI ŽIVOČICHY.

PODROBNÉ INFORMACE   –   prosím rozklikněte.

Moc zdravím.

Vlaďka Foltová TU

Postupné otevírání školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva do 9. 4. 2021.

Orient. pl. výuky do 9. 4. 21

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 9. 4. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: AJ: – 5B: části domu, části města, vazba there is/are.

Informatika – týd. plán učiva do 9. 4. 2021.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: základy programování – podmínka s možností.

Výchovy: – do 9. 4. 21 – paní vych. A. Kolínská.

hv,tv,vv – 4.1

Zvedáme hlavu – hlasování