Archiv Březen, 2021

Týdenní plán 29.3. – 31.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – násobení a dělení zlomků – slovní úlohy

Př – krytosemenné rostliny

RJ – Písmeno P, říkanka Aktovka, předložky v a z

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení

NJ – Test na známky

Aj (p. uč. Drahorádová) – Velikonoce

D – Husitské války

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení, tlaková síla, Výpočty. Hydraulický tlak

 

 

Týdenní plán 15.3. – 19.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – násobení a dělení zlomků

Př – krytosemenné rostliny

RJ – Písmeno L, odkud jsou ?

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení

NJ – Časování slabých slovech ve všech osobách

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulé časy – cvičení

D – Karel IV. – 2. část, Václav IV.

PČ – práce s plastem

 

 

 

Týdenní plán 8.3. – 12.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – nahosemenné rostliny

RJ – první část slovní zásoby 2. l., oslovení, psaní azbukou

NJ – Odkud jsi?

Čj – Tvoření slov odvozováním; Březen-měsíc knihy

VV – Animovaný film

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulý čas prostý a průběhový

D – Nástup Lucemburků, Jan Lucemburský, Karel IV.

 

 

 

Uzavření školy

Uzavření školy