Archiv Únor, 2021

Roušky, nanoroušky, respirátory…

Vážení rodiče,

prosím, otevřete si orientační plán učiva.  docx

JARNÍ PRÁZDNINY – od 1. 3. do 5. 3. 2021.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 26. 2. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: Můj den, volný čas, přítomný čas prostý.

Informatika – týd. plán učiva do 26. 2. 21

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – grafové modely.

Výchovy – týdenní plán do 26. 2. 2021 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM

Tv:

https://www.youtube.com/watch?v=mRCp8Gg4wmo

Vv a Pč:

Namaluj a vystřihni si ptáčka. ( Obkresli si několikrát ruku, vystřihni a nalep na sebe jako peříčka.)

Přeji klidné dny.

Vlaďka Foltová TU

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI, 

pokuste se zapojit do zajímavé soutěže.

Zvedáme hlavu

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva do 18. 2. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 64. Učebnice čj. – do strany 74 – 75. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: – do str. 20.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Učebnice (zelená)  – Opakování učiva 4. ročníku – do strany 14.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 40 – Mírný pás, až po jehličnaté lesy.

Přeji klidné dny.

V. Foltová TU

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 18. 2. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: 5.B – volný čas, sport, přítomný čas prostý.

Informatika – týd. plán učiva do 18. 2. 21.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – grafové modely.

Výchovy – týdenní plán do 18. 2. 2021 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

https://www.youtube.com/watch?v=diUvvoetO1Q

Tv:

 https://www.youtube.com/watch?v=0Km3EUaie3M

 Vv a Pč: Když je zima a velké mrazy, můžeme se postarat o ptáčky.

Vyrob si krmítko pro ptáčky – Vezmi si papírovou ruličku. Potři ji medem a použij různé druhy semínek. Protáhni provázek ruličkou, zavěs na strom.

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva do 12. 2. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit. Učíme se podle online rozvrhu, který je vyvěšen na webu třídy 5.B.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 60. Učebnice čj. – do strany 67 – 68. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: – do str. 17.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Učebnice (zelená)  – Opakování učiva 4. ročníku – do strany 12.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 38.

Přeji dobré dny.

Vlaďka Foltová TU

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 12. 2. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: 5B: – Volný čas, přítomný čas prostý.

Informatika – týd. plán učiva do 12. 2. 2021.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – úloha na kódování.

Výchovy – týdenní plán do 12. 2. 2021 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

https://www.youtube.com/watch?v=4PwdVgcpd_8

Tv:

https://www.youtube.com/watch?v=vByc0K1wHes

Vv a Pč:

Nakresli si domy – můžeš při kresbě použít i geometrické obrazce.

 

SOUTĚŽ – ZVEDNI HLAVU – vyhlášená paní ředitelkou školy ZŠ EDEN J. Churáčkovou.

Zvedni hlavu