Archiv Leden, 2021

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva do 5. 2. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit. Učíme se dle online rozvrhu, který je vyvěšen na webu třídy 5.B.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 57. Učebnice čj. – do strany 65. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: – do str. 14.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Učebnice (zelená)  – Opakování učiva 4. ročníku – do strany 10.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 37.

Moc zdravím.

Vlaďka Foltová TU

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 5. 2. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: AJ –  Můj den, přítomný čas prostý.

Informatika – týd. plán učiva do 5. 2. 21

Pan učitel M. Jelínek: Inf – úloha na kódování.

Výchovy – týdenní plán do 5. 2. 21 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

https://www.youtube.com/watch?v=HbG7nAKcQ_w

Tv:

https://www.youtube.com/watch?v=i2WB0MAia8o

Vv a Pč:

Technika kombinovaná – můžeš použít malbu, kresbu a koláž.

 

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva do 28. 1. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. Přečtěte si je a cvičení plňte podle instrukcí a svých možností. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit. Učíme se dle online rozvrhu, který je vyvěšen na webu třídy 5.B.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 54. Procvičujeme a někteří žáci mohou cvičení probírat výběrově. Učebnice čj. – do strany 63. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: – do str. 11.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Učebnice (zelená)  – Opakování učiva 4. ročníku – do strany 8.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 36.

Vlaďka Foltová TU

Informatika – týd. plán učiva do 28. 1. 2021:

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – kódování informace číslem.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 28. 1. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: AJ: – hodiny, předložky času.

Výchovy – týdenní plán do 28. 1. 21 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

 Tv:

 https://www.youtube.com/watch?v=K5r_HEGX4HA

Vv a Pč:

Vyrob si hračku ze staré ponožky. ( Vytvoř si cokoliv podle své fantazie a můžeš použít jakýkoliv drobný materiál.)

 

19. 2. 2021 – ŘEDITELSKÉ VOLNO:

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2. probíhat žádné on-line hodiny.

Pokud již bude probíhat prezenční výuka, prosíme Vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro Vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém Vás budu informovat.

Děkuji za pochopení.

Vlaďka Foltová TU

Vysvědčení za první pololetí

   VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI.

  1. 1. 2021 – JSOU POLOLETNÍ PRÁZDNINY A NENÍ ON-LINE VÝUKA.

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva od 18. 1. do 22. 1. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. Přečtěte si je a cvičení plňte podle instrukcí a svých možností. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit. Při online výuce se budeme setkávat, (tak jako při listopadovém distančním vzděláváním) s malou skupinou žáků po hodině podle jejich potřeby.

Učíme se dle online rozvrhu, který je vyvěšen na webu třídy 5.B.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 48. Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 58. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: – do str. 9.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Učebnice (zelená)  – Opakování učiva 4. ročníku – do strany 6.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 33.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 36.

Informatika – týd. plán učiva do 22. 1. 21:

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 22. 1. 2021.

Paní učitelka J. Drahorádová: 5.B – škola, sloveso mít, opakování lekce, čas.

Výchovy – týdenní plán do 22. 1. 21 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

https://www.youtube.com/watch?v=euMvTiKQKnw

Tv

https://www.youtube.com/watch?v=jYFKtlBkspc

Vv a Pč:

Vyrob si domácího mazlíčka z tvrdého papíru. ( Budeš potřebovat – tvrdý papír, kružítko, lepidlo, nůžky, pastelky a můžeš použít jakýkoliv drobný materiál.)

 

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva od 11. 1. do 15. 1. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. Přečtěte si je a cvičení plňte podle instrukcí a svých možností. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit. Při online výuce se také budeme setkávat, (tak jako při listopadovém distančním vzděláváním) s malou skupinou žáků po dané on-line hodině, která je ukotvena v rozvrhu, a to dle jejich potřeby. 

Třída 5.B se sejde online v prostředí Teams (v kanálu ČJ) v pondělí 11. 1. 2021 v 10:00 (dle online rozvrhu.) 

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 44. Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 53. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – druhý díl: – do str. 6.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená)  – Hospodářství. Obyvatelstvo – do strany 63. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 30.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 36.

Přeji klidné dny.

Vlaďka Foltová TU

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 15. 1. 2021.

Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová: AJ 5.B: škola v UK, sloveso have got.

Informatika – týd. plán učiva do 15. 1. 21.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – Kódování a šifrování.

Výchovy – týdenní plán do 15. 1. 21 – paní učitelka V. Foltová.

Hv:

https://www.youtube.com/watch?v=hn00oBo0ZvU

Tv:

https://www.youtube.com/watch?v=_C_qIL433gk

Vv a Pč:

Na tmavý papír si namaluj nebo nakresli obrázek zimy.

Vážení rodiče a milé děti,

zasílám orientační plán učiva od 4. 1. do 8. 1. 2021. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v patřičných kanálech Teamsů. Prosím, přečtěte si je a cvičení plňte svědomitě a podle instrukcí a svých možností. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit. Při online výuce se budeme setkávat, (tak jako při listopadovém distančním vzděláváním) s malou skupinou žáků po hodině dle jejich potřeby. Děti si tyto doučovací bloky odhlasovaly. Je to prostor, kde si můžeme vysvětlit to, čemu nerozumí.  

Třída 5.B se sejde online v prostředí Teams (v kanálu ČJ) v pondělí 4. 1. 2021 v 8:00 hod. na třídnické hodině. Kde si objasníme veškeré podstatné záležitosti týkající se distančního vzdělávání. A následně (dle online rozvrhu) ten samý den od 10:00 hod. budeme v tomto kanálu pokračovat hodinou ČJ.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 41. Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 48. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu a možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník druhý díl: – do str. 5.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená)  – Podnebné pásy. Rostliny a živočichové – do strany 62. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – do str. 27.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 8. 1. 2021.

Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová: 5.B – škola, sloveso mít, přídavná jména.

Informatika – týd. plán učiva do 8. 1. 21

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – návody pro práci v aplikaci Teams.

 Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

 

Zdravím Vás a přeji klidné dny.

 

Vlaďka Foltová TU