Archiv Leden, 2021

Ředitelské volno 19. 2. 2021

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny.

Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení

 

Tomáš Pinkr

Týdenní plán – 25. 1. – 29. 1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

ČJ – Příslovce; práce na pololetním projektu (horor)

VV – Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů

ČJ p. uč. Potůček – Procvičování mluvnice, pravopis

Aj (p. uč. Drahorádová) – budoucnost, will X be going to

D – Stoletá válka, válka dvou růží

PČ – Práce s textilem

 

 

Pololetní vysvědčení

Milí žáci, 

letošní pololetní vysvědčení Vám předám přes soukromou zprávu v chatu a to dne 28. 1. (během 4. VH). Papírovou formu pak dostanete, až se uvidíme ve škole. Podrobnosti uvádí paní ředitelka zde.

V pátek 29. 1. jsou pak pololetní prázdniny, online výuka tedy nebude.

Přeji krásné dny a těším se na vás ve škole (snad brzy).

 

Váš Tomáš Pinkr

Týdenní plán 18.1. – 22.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

VV – Techniky nástěnné malby

čeština p. uč. Potůček – procvičování mluvnice a pochopení textu

Aj (p. uč. Drahorádová) – moje budoucnost, předložky místa, will X be going to

D – Obyvatelé měst a jejich práva

 

Týdenní plán 11.1. – 15.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – krácení/rozšiřování zlomků, slovní úlohy

Př – přírodopisné noviny

VV – Technika mozaiky

Aj (p. uč. Drahorádová) – vesmír, sloveso will

D – Vrcholný středověk – proměny venkova, Vznik měst