Týdenní plán 23. – 27. 11.

V jednotlivých předmětech budeme tento týden dělat toto:

M – shodná zobrazení, konstrukce trojúhelníků

Čj – jmenné tvary přídavných jmen, zájmena, popis pracovního postupu

Nj – Tykání / vykání, velká písmena podstatných jmen. Nové téma: Kde bydlíte?

D – Kyjevská Rus, Polsko; Sámova říše, Vznik Velké Moravy

Př – Strunatci

Rj – Názvy zvířat + písmeno N + Jak se prasátko naučilo mluvit

Vv – výstava Ve městě Ivany Lomové – pracovní list s úkoly

Hv – italská hudba ( G.Verdi)

Aj

  • p. uč. Polanská – will x going to, life in the future
  • p. uč. Svobodová – Getting to know someone; Present simple – opakování; Present continuous – opakování; Adjectives; My life
  • p. uč. Buňková – Present Simple vs. Present Continuous
  • p. uč. Drahorádová – my life, present tenses

 

Comments are closed.