Týdenní plán 9.11. – 13.11.

V jednotlivých předmětech budeme tento týden dělat toto:

M – shodná zobrazení, konstrukce trojúhelníků

Př – dokončení projektu strunatci

Čj – jmenné tvary přídavných jmen, zájmena, popis pracovního postupu

Nj – vykání, tykání a opakování

D – Vznik Anglie a Francie; Byzantská říše

Rj – práce s textem, písničky Plul po moři kufr, Raz – dva – tři

Aj

  • p. uč. Polanská – going to procvičování, adverbs
  • p. uč. Svobodová – Making suggestions, The British cinema, Adverbs, opakování have to
  • p. uč. Buňková – Movies Project, Classroom, Present Simple
  • p. uč. Drahorádová – intorduction, present simple and continuous

 

Comments are closed.