Archiv Listopad, 2020

Vážení rodiče,

otevřete si prosím odkaz.

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/.

 

ROZVRH TŘÍDY 5. B:

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva od 23. 11. do 27. 11. 2020. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v Teamsech. (Přečtěte si je a cvičení plňte podle zadání. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit.)

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: –  strana 27, 28 do cvičení tři na str. 29. Slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Opakování (slovesná osoba, číslo, čas.) Cvičení probíráme výběrově. Učebnice čj. – do strany 34. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 38. Slovní úlohy. Matematické operace.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Rakouská republika (Rakousko.) – do str. 53. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník – Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje. Učebnice do strany 22.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

Vlaďka Foltová TU

VÁŽENÍ RODIČE.

Při distančním vzdělávání se všechny děti zapojily do on-line hodin. A většina dětí odevzdává úkoly přes Zadání  Teamsů. Prosím Vás o spolupráci a kontrolu. Úkoly se mají odevzdávat v termínu, který je vždy zapsán v konkrétním zadání. Cvičení zadávám průběžně a je potřeba sledovat Teamsy každý den a pracovat podle podrobných plánů v jednotlivých kanálech Teams. V průběhu listopadu jsem se postupně individuálně spojila s každým rodičem v rámci tripartitních schůzek. V rámci on-line hodin a po daných hod. prověřuji znalosti jednotlivých žáků. Můžeme si zde vysvětlit to, čemu nerozumí. Rodičům žáků, kteří měli zájem o přihlášení dítěte na víceleté gymnázium, jsem zaslala patřičné informace.

Děkuji Vám za pomoc a podporu při vzdělání, kterou dětem poskytujete.

S pozdravem

Vlaďka Foltová

On-line výuka do 27. 11. 20    –  OTEVŘÍT.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 27. 11. 2020.  Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová: Have got, pets.

Paní učitelka L. Buňková: Address, Revision unit 2 (Adresy, opakování lekce 2.)

Paní učitelka M. Svobodová: –  What, Why, How, Who, When ? Possessive adjectives. My world.

Paní učitelka A. Polanská: –  sloveso to be – questions, Wh questions.

Informatika – týd. plán učiva do 27. 11.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – základní způsoby komunikace v Teams – chat, videohovor, audiohovor a sdílení souborů

 Výchovy – týdenní plán do 27. 11.

Paní učitelka V. Foltová:

Hv:

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/soundtrack-rebelove-co-se-do-filmu-neveslo/popocatepetl-twist-244359

Tv:

https://www.youtube.com/watch?v=jtCWHKiy6wA

Vv:

Vyrob si z větviček a bavlnky ( provázku ) postavičku.

 

 


 
 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva od 16. 11. do 20. 11. 2020. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti v Teamsech. (Prosím, přečtěte si je a cvičení plňte podle zadání. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit.)

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: –  strana 25, 26 do cvičení jedna na str. 27. Slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací a úvod do zp. podmiňovacího. Opakování (slovesná osoba, číslo, čas.) Cvičení probíráme výběrově. Učebnice čj. – do strany 33. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Děti s těmito přehledy pracovaly. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 35. Obvody obrazců. Slovní úlohy. Jednotky času.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Spolková republika Německo. (Německo.) – do str. 51. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník – Elektrická energie a elektrárny. Elektrické spotřebiče. Vodiče. Nevodiče. Učebnice do strany 21.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

Vlaďka Foltová TU

On-line výuka do 20. 11. 20  – Otevřete prosím.

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 20. 11. 2020.

Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová:  My world, have got.

Paní učitelka L. Buňková: Yes/no question, Wh- questions, Progress Check unit 2 (Otázky doplňovací a zjišťovací, opakování druhé lekce.)

Paní učitelka M. Svobodová: Geography” the world. What is your address? Possessive adjectives –  opakování. Questions with be.Zkouším slovíčka, gramatiku z 2. lekce jak jsem říkala v hodině.

Paní učitelka A. Polanská:

Informatika – týd. plán učiva do 20. 11.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: – sebehodnocení, práce s informací.

Výchovy – týdenní plán do 20. 11.

Paní B. Hrabovská:

 HV: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/bambini-di-praga/vcera-nedele-byla-954038

 
TV: https://www.youtube.com/watch?v=i2WB0MAia8o&app=desktop
 
Vv: 

 

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva od 9. 11. do 13. 11. 2020. Podrobně rozpracované plány k jednotlivým předmětům budou mít děti jako vždy v Teamsech. (Prosím, přečtěte si je pečlivě a cvičení plňte podle svých možností. V on-line hodinách se budeme snažit většinu úkolů splnit.)

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 24. Slovesa – Opakování (slovesná osoba, číslo, čas.) Slovesný způsob. Cvičení probíráme výběrově. Učebnice čj. – do strany 30. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Děti s těmito přehledy pracovaly. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 33. Matematické operace. Slovní úlohy. Násobení víceciferným činitelem. Písemné dělení jednociferným dělitelem.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Polská republika (Polsko.) – do str. 49. Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník – Energetické suroviny. Ropa. Zemní plyn. Člověk a energie.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

On-line výuka do 13. 11. 20

Vlaďka Foltová TU

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 13. 11. 2020.

Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová: rodina, sloveso být, opakování.

Paní učitelka L. Buňková: Present Continuous, Wh- questions, days of the week (Čas přítomný průběhový, otázky zjišťovací a doplňovací, dny v týdnu.)

Paní učitelka M. Svobodová: Be : questions, What day is it today?, What is your address? Possessive adjectives.

Paní učitelka A. Polanská: přivlastňování (zájmena, ´s )

Informatika – týd. plán učiva do 13. 11.

Pan učitel M. Jelínek: Inf: Digitální stopa

Výchovy – týdenní plán do 13. 11.

Paní B. Hrabovská:

HV:

 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/trampske-perly/okor-526985

 
TV: Pomoci mamince s úklidem domácnosti ☺️
 
Pč: https://www.youtube.com/watch?v=G19Sm1nDQ54&feature=share

 

Vážení rodiče.

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva od 2. 11. do 6. 11. 2020. Podrobně rozpracované instrukce k jednotlivým předmětům budou mít děti jako vždy v Teamsech. (Prosím, přečtěte si je pečlivě a cvičení řešte podle svých možností. V on-line hodinách se budeme snažit většinu splnit.)

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – do str. 22. Slovesa – Opakování (slovesná osoba, číslo, čas). Cvičení probíráme i výběrově. Učebnice čj. – do strany 28. (Přehled gramatiky pro pátý ročník je uprostřed pracovního sešitu. Děti s těmito přehledy již pracovaly. Možno si zopakovat vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – do str. 30. Matematické operace. Slovní úlohy. Násobení víceciferným činitelem. Rýsování trojúhelníku.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) –  SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY Slovenská republika (Slovensko.) Práce s příruční mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – Energetické suroviny. Uhlí.

Konkrétní úkoly a online výuka probíhá prostřednictvím Teams Office 365.

On-line výuka do 6. 11. 20  – Otevři si.

Vlaďka Foltová TU