Archiv Říjen, 2020

Anglický jazyk – týdenní plán učiva do 6. 11. 2020.

Detaily učiva budou mít děti jako vždy v Teamsech.

Paní učitelka J. Drahorádová: Verb BE, “wh-” questions, days.

Paní učitelka L. Buňková: Opakování – rodina, přivlastňovací zájmena a přídavná jména, sloveso být.

Paní učitelka M. Svobodová:

Mickey, Millie, Mut

Be: Questions

Days of the week

Paní učitelka A. Polanská: Zápor slovesa to be, my family – slovní zásoba, popis.

Informatika – týd. plán učiva do 6. 11.

Pan učitel M. Jelínek: Počítačové viry a antiviry.

Výchovy – týd. plán do 6. 11.

Paní B. Hrabovská:

HV: Tři kříže 
https://m.youtube.com/…df8 
TV: rozcvička po ránu 
VV: viz příloha 

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI.

Online výuka ( od 19. 10. do 23. 10 2020.) bude probíhat každý den v týdnu. Vždy od 10:00 hodin. Většinou budeme úkoly řešit a opravovat v hodině.

PONDĚLÍ – ČESKÝ JAZYK

ÚTERÝ – MATEMATIKA

STŘEDA – ČESKÝ JAZYK

ČTVRTEK – MATEMATIKA

PÁTEK – PDVL

Distanční výuka bude probíhat přes aplikaci TEAMS v Officech 365. Některé úkoly budou děti odevzdávat přes ZADÁNÍ v Teamsech. Týdenní orientační plán bude k dispozici na webu třídy a v Teamsech.

Vlaďka Foltová TU

 

Anglický jazyk – pani učitelka Buňková:

5.tř: Verb To Be, family, possessive adjectives, Halloween  (sloveso býtrodinapřivlastňovací zájmena, Halloween.) 
 

AJ, pí.uč. Svobodová

Present simple
Adverbs of frequency
 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 23. 10. 2020. Postupně budu doplňovat podrobně rozpracované instrukce k jednotlivým předmětům.

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – str. 20. Učebnice čj. – str. 25. (Gramatika pro pátý ročník je uprostřed pracovních sešitů. Zopakovat si vzory podstatných jmen, shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – str. 27.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) – do strany 43. Kraje jsme dokončili formou projektů. Práce s mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – str. 16.

Vlaďka Foltová TU

ČESKÝ JAZYK:

 

ČJ 5. jedna – otevři si.

MATEMATIKA:

MATEMATIKA – rozklikni.

VLASTIVĚDA:

Státy Evropy se pokus podle mapy jenom vyjmenovat. ( Nic nepiš.)

VLASTIVĚDA –  otevři si.

PŘÍRODOVĚDA:

https://slideplayer.cz/slide/3663359/   – otevři si prezentaci.

PŘÍRODOVĚDA PÁTÁ B – rozklikni.

Anglický jazyk – paní učitelka J. Drahorádová:

Plán AJ příští týden:

Sloveso BE
Přivlastňování
Moje rodina
 
Paní vychovatelka – B. Hrabovská:

HV:

Kdyby tady byla taková panenka

 
 

VV:

Viz příloha 

TV:

Zatancovat si na svoji oblíbenou písničku 🙂 

ČESKÝ JAZYK – otevři si.

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI.

Online výuka ( od 19. 10. do 23. 10 2020.) bude probíhat každý den v týdnu. Vždy od 10:00 hodin. Většinou budeme úkoly řešit a opravovat v hodině.

PONDĚLÍ – ČESKÝ JAZYK

ÚTERÝ – MATEMATIKA

STŘEDA – ČESKÝ JAZYK

ČTVRTEK – MATEMATIKA

PÁTEK – PDVL

Distanční výuka bude probíhat přes aplikaci TEAMS v Officech 365. Některé úkoly budou děti odevzdávat přes ZADÁNÍ v Teamsech. Týdenní orientační plán bude k dispozici na webu třídy.

Vlaďka Foltová TU

Dobrý den,

dnešní výuka je v Teamsech. Čtvrtek – 10:00 hod. matematika; pátek – PDVL též od deseti hodin. Doděláváme orientační plán tohoto týdne. Vše podstatné k příštímu týdnu bude nasdíleno v předmětech v Teamsech, a to od pondělí 19. 10. Též orientační plány hlavních předmětů. Některá videa budu možná dávat i na web. 
 
S pozdravem
 
Vlaďka Foltová
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá projekt EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr
 

Český jazyk 2.

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 16. 10. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – str. 17. Učebnice čj. – str. 22. (Kdo potřebuje, ať nosí tabulky přehledů gramatiky. Gramatika pro pátý ročník je uprostřed pracovních sešitů. Zopakovat si vzory podstatných jmen, shodu přísudku s podmětem.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – str. 25.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) – do strany 37. Kraje jsme dokončili formou projektů a nadále opakujeme toto téma pomocí pracovních listů. Práce s mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice – str. 15.

Vlaďka Foltová TU

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ:

Ve středu 7. října v 17 hodin otevíráme po delší koronavirové pauze opět naši EDUKAVÁRNU ve sborovně. Tématem je tentokrát dětská literatura. Podíváme se na knihy vhodné pro první čtení, pro žáky se specifickými poruchami učení, ale i anglickou dětskou literaturu. Ukážeme seznamy doporučené literatury a weby o knihách. Podíváme se také do školní knihovny a představíme naše dílny čtení. Pokud by se nás sešlo více než 10, rozdělíme se na skupiny. Srdečně vás zveme!

 

Vážení rodiče,

zasílám orientační plán učiva do 9. 10. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 5. roč. – první díl: – str. 13. Učebnice čj. – str. 19. (Kdo potřebuje, ať nosí tabulky přehledů gramatiky. Gramatika pro pátý ročník je uprostřed pracovních sešitů. Zopakovat si vzory podstatných jmen.)

Matematika – Matematika pro pátý ročník – první díl: – str. 20.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník. ČESKÁ REPUBLIKA JAKO SOUČÁST EVROPY. Učebnice (červená) – do strany 21. Práce s mapou.

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Učebnice –  str. 13 až 14.

Vlaďka Foltová TU