Archiv Září, 2020

Odvolaná hodina

V úterý 29.9. odpadá SV chlapci.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

z rozhodnutí ředitelky školy jsou třídní schůzky v září ve formátu, na který jste byli zvyklí, zrušeny. Paní ředitelka i já jsme sepsali dopis s důležitými informacemi a prosíme Vás o jejich přečtení.

Pokud byste se přesto se mnou chtěli osobně setkat a probrat jakoukoliv záležitost, prosím, kontaktujte mě emailem a určitě se dohodneme. 23. 9. odpoledne máme vyhrazené pro individuální schůzky s rodiči. Toto samozřejmě platí i v případě, že byste potřebovali mluvit s jakýmkoliv jiným vyučujícím. A pokud se Vám 23. 9. nehodí, nevadí, určitě se dohodneme na jiném termínu.

Přeji pevné zdraví a těším se na viděnou v listopadu při tripartitních schůzkách.

 

Tomáš Pinkr

 

dopis ředitelky školy

dopis třídní učitel

Psaní všemi deseti

Pokud máte zájem o kroužek psaní všemi deseti, bližší informace naleznete v přihlášce.

Výtvarná výchova

Vážení rodiče, v letošním školním roce přecházíme ve výtvarné výchově na tzv. ateliérový způsob, čili Vaše děti dostanou pomůcky od nás vždy na konkrétní výtvarný projekt. Odpadnou Vám tak starosti s každoročním zařizováním výtvarného kufříku. Příspěvek na barvy a další materiál činí 50,- Kč na pololetí. Věříme, že tuto změnu uvítáte.