Archiv Červen, 2020

Milí rodiče, milé děti.

Zasílám Vám poslední nepovinné učivo.

ČESKÝ JAZYK:

PŘÍMÁ ŘEČ – pouze se s touto látkou seznámíš.

 

ROZKLIKNI – ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA:

OTEVŘI SI ÚKOLY:    MATEMATIKA

GEOMETRIE:

ŽIVELNÉ POHROMY V PŘÍRODĚ:  Otevři si prezentaci  –   https://slideplayer.cz/slide/2012201/

Podívej se na zadání:  ROZKLIKNI – PDVL

Vážení rodiče, 

děkuji Vám ještě jednou, že jste při zvládání učiva Vašim dětem pomáhali. Milé děti, opatrujte se a užijte si krásné a pohodové prázdniny.

Vlaďka Foltová

Poslední školní týden 22.6. – 26.6. 2020

Milé děti, dodnes mi nikdo nedodal osobní deník ke svázání. 

Je mi líto, že jste si dohodli/stanovili, že deník kreslit nebudete. Moje vize byla mít z každého dne autentický, záběr. Opatření končí, zda přijde druhá vlna…… to již nikdy nebude ta PRVNÍ vlna.

Loučím se s vámi. Na ZŠ Eden, s koncem tohoto netradičního školního ruku, končím. 

Přeji vám úspěchy v budoucích letech. Měla jsem vás ráda. Mám vás ráda. Nikdy na vás nezapomenu. Prožili jsme spolu krásný čas. Děkuji Vám všem, že jsme mohli být spolu, v tak krásné komunitě, jakou jsme si spolu vytvořili! 
Děkuji Vám všem. Děkuji Vašim rodičům. 

Markéta Urbanová

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

ZASÍLÁM ORIENTAČNÍ PLÁN UČIVA OD 15. 6. DO 19. 6. 2020.

ČESKÝ JAZYK:

Vypracuj:  ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

OTEVŘI SI ZADÁNÍ:    ČESKÝ JAZYK

Milé děti,

které jste absolvovaly výuku pouze distanční formou a nechodily jste do školy. Vám předám vysvědčení 26. 6. 2020. A to v 8:00 hodin na fotbalovém hřišti. (Je to plocha hned u chodníku z ulice Vladivostocká.) Velmi se na Vás těším.

Malou část učiva Vám pošlu poslední předprázdninový týden od 22. června do 25. června.

Moc všechny zdravím.

Vlaďka Foltová

MATEMATIKA:

Otevři si zajímavá cvičení: MATEMATIKA

GEOMETRIE:

VLASTIVĚDA – RENESANCE:

Otevři si úkoly:    VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA – ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ POTOKŮ A ŘEK: 

Otevři prezentaci:  https://slideplayer.cz/slide/14170837/

Prezentace – ČLOVĚK A PŘÍRODA:    https://slideplayer.cz/slide/15456345/

ZADÁNÍ PRO TEBE:  PŘÍRODOVĚDA

Přeji krásné dny.

Vlaďka Foltová TU

Aj – skupina paní učitelky M. Svobodové do 19. 6. 2020:

AJ, 4. třída do 19.6

Aj – skupina paní učitelky P. Kotápišové do 19. 6. 2020:

AJ4 – 14. týden (1)

Aj – skupina paní učitelky L. Buňkové do 19. 6. 2020:

ctvrtaci od 15.6

Aj – skupina paní učitelky J. Drahorádové do 19. 6. 2020:

AJ 4ABC Drahorádová (9)

VÝCHOVY:          Paní M. Urbanová – Úkoly pro týden 15.6. – 19.6.

Milé děti, přeji Vám hodně sil do posledních, specifických školních dní! 

Úkoly pro týden 15.6. – 19.6. 

Pč – Pokud jste vhodně pečovali o rostlinku, či o rostlinky, nejspíš již mají rostlinky plody. Za několik dní budete sklízet vlastní zeleninu. Pomáhejte v domácnosti, rodičům i prarodičům. Pevně věřím, že jste se za ty tři měsíce mnohému přiučili. 

Vv – Denní kresba. Pokud již navštěvujete školu, můžete mi přinést Jednotlivé listy, abych vám je svázala. Titulní stránku si, prosím každý nakreslete samostatně. Do dnešního dne mi nikdo nepřinesl, či jiným způsobem nepředal listy k vazbě. Děti, čas se krátí. Měli byste si pospíšit s odevzdáním, abych stihla svázat vaše kresby a předat Vám je. Vy, kteří do školy nechodíte, můžete pracovat na svém deníku do září.

Hv – Poslech, v příloze

Tv – Procházka rychlou chůzí každý den asi 15 minut a cvičení, průběžně, při práci u PC. Z minulého týdne pokračování/procvičování z videa  Boom, snap, clap.

Přeji Vám i vašim rodičům krásný a úspěšný nadcházející týden.

Markéta Urbanová 

 Vysvědčení

Naše milé žákyně a naši milí žáci, vážení rodiče,

dodatkem č. 2 školního řádu ZŠ Eden (viz níže) jsme změnili pro druhé pololetí letošního školního roku způsob hodnocení a hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí bude výhradně slovní. Rozhodli jsme se tak zejména proto, že naši žáci  neměli v době distančního vzdělávání rovné podmínky, jaké jim můžeme ve škole zajistit při obvyklé prezenční výuce, a to, že naše možnosti spravedlivého hodnocení byly omezené. Přejeme si, aby naše slovní hodnocení poskytlo žákům jako obvykle zpětnou vazbu, a aby je vnímali jako informaci k tomu, co je zásadní – k sebehodnocení. Vážíme si spolupráce s většinou rodičů našich žáků v průběhu distančního vzdělávání, děkujeme!

Vysvědčení budeme žákům předávat 26. 6. 2020 od 8 do 9 hodin na školním hřišti a na zahradě.  U vstupu na hřiště bude vyvěšen plánek, kde přesně na hřišti nebo na zahradě „svého“ učitele najdete. Žáci z prvního stupně, kteří budou 26. 6. ve škole v obvyklých max. 15 členných skupinách, dostanou vysvědčení od „svých“ učitelů ve třídě po 9. hodině. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v ředitelně a bude si je možné vyzvednout  v době prázdnin ve všední dny od 8 do 13 hod.

Přeji nám všem zasloužené prázdniny a doufám, že se 1. 9. 2020 v 7,55 hod. ve zdraví sejdeme před školou, kde slavnostně zahájíme nový školní rok 2020/2021.

Jana Churáčková, ředitelka školy