Týdenní plán 18. – 22. 5. 2020

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 18. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČJ LIT. 7. A, B z 18. na 22. května

ČJ ML 7. A, B z 18. na 22. května

ČJ PL 7. tř. řešení18. května 1

11 – 2 ŘEŠENÍ 18. května 7. třída

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7A., B z 18. na 22. května histor. typy států

MATEMATIKA

M 7. r. 10 týden 18.-22.5.

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 10. týden

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třída z 18. na 22. května

ANGLICKÝ JAZYK

skupina pí uč. Svobodové: AJ, 7.třída , do 22.5

skupina pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

skupina pí uč. Černé: v Teamsech

skupina pí uč. Polanské: v Teamsech

DĚJEPIS

Zpracujte stručně kapitolu Lucemburkové na českém trůně – str. 97 – 101.

Otázky:

1)      Koho původně navrhoval za českého krále Jindřich VII., protože svého syna Jana do Čech poslat nechtěl?

2)      Zjistěte jméno jedné sestry a jednoho bratra prince Václava, tedy pozdějšího Karla IV.

3)      Zjistěte, jak se jmenuje Kresčak dnes a ve které zemi leží.

4)      Zjistěte jména čtyř hradů, které nechal postavit Karel IV.

5)      Kolik dětí měl Karel IV.?

6)      Král Jan zemřel ve stejný den a měsíc jako jiný český král. Který? ( Oba padli v bitvě ).

ZEMĚPIS

Tento týden zpracujte západní Evropu + země Beneluxu (nebudete zpracovávat jeden stát, projdete jich tentokrát více). Výpisky str. 76 – 82.

FYZIKA

Termín 25. 5. Domácí úkol č. 9 – Fyzika 7. roč.

Řešení: Domácí úkol č. 6 – Fyzika 7. roč.

 

Comments are closed.