Týdenní plán 11. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. tř. z 11. na 15. května

ČJ PL 7. tř. z 11. na 15. května

ČJ LIT. 7. tř. z 11. na 15. května

ČJ 7. A, B správně řešení 7. 5.

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třída z 11. na 15. května

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A, B z 11. na 15. května

MATEMATIKA

M 7. r. 11.-15.5.

FYZIKA

Pokusy:

Matyas Hruby_pokus Fyzika_6.tyden

qrf

Domácí úkol č. 5 – Fyzika 7. roč.

Beran – Fyzika-pokus s laťkou

Domácí úkol č. 8 – Fyzika 7. roč.

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 11. 5. – 15. 5. 2020

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 9. týden

ANGLICKÝ JAZYK

skup. pí uč. Svobodové: AJ 7.Třída, minulý čas prostý a průběhový

skup. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

skup. pí uč. Polanské: viz Teams

skup. pí uč. Černé: také viz Teams AJ sedmáci_9týden

DĚJEPIS

Zpracujte ve formě stručných zápisků kapitolu Poslední Přemyslovci – strany 93 – 96. Na straně 96 si dobře prostudujte rodokmen Přemyslovců.

Otázky:

1)      Král Václav I. udělal jedno důležité rozhodnutí, které se týkalo Prahy. Jaké?

2)      Krále ( Přemysla ) Otakara II. zradil údajně v bitvě na Moravském poli jeden moravský šlechtic. Jak se jmenoval a co údajně udělal?

3)      Kdo a kdy přidal ke jménu našeho krále jméno Přemysl?

4)      Ze které země přišli odborníci, kteří pomohli vytvořit nové velmi kvalitní mince – pražské groše?

5)      Na kterém hradě v Braniborsku žil určitou dobu český princ – budoucí král Václav II.?

6)      Zjistěte, na jakou nemoc Václav II. zemřel.

7)      Zjistěte, které významné české město bylo založeno na příkaz Václava II.

8)      Zjistěte barvy růží jednotlivých rodů, které patřily k Vítkovcům.

9)      Zjistěte možné zájemce o smrt Václava III.

10)   Pojmenujte tři svaté z rodu Přemyslovců.

ZEMĚPIS

Stejně jako minulý týden jste zpracovali Evropu jižní, nyní zpracujete Evropu severní. Udělejte výpisky str. 71 – 2 + vyberte si jeden severský stát a vypište ty samé informace jako o o jednom státu z jižní Evropy. Vše vypracujte a ZAŠLETE MAILEM do 16. 5. do 8.00 hodin na drahoradova@zseden.cz. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, všimněte si slova ZAŠLETE a všimněte si i mailu, na který máte práci poslat. Někteří z vás mají stále z pracovních listů pouze nevypracováno….

Comments are closed.