Týdenní plán 4. – 7. 5. 2020

FYZIKA

Termín 11. 5. Domácí úkol č. 7 – Fyzika 7. roč.

Výsledky DÚ č. 4: Domácí úkol č. 4 – Fyzika 7. ročník

MATEMATIKA

M 8. týden ( 4.5.-7.5.) 7. roč

NĚMECKÝ JAZYK

úterý

Procvič si základní rozhovory (5 úkolů) – po doplnění stiskni Prüfen – po kontrole si červená políčka můžeš opravit a znovu stiskni Prüfen – uvidíš, zda postupuješ správně

https://lehrerlenz.de/die_frage_und_die_antwort.html

čtvrtek

Zopakuj si tvoření čísel (nejdřív Aufgabe 2, pak Aufgabe 3, pak Aufgabe 4)

https://lehrerlenz.de/zahlen_1_bis_20_1.html

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 4. – 7. 5. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Skup. pí uč. Černé (také v Teamsech): SamostudiumAJ sedmáci8_týden

Skup. pí uč. Svobodové: AJ, 7.třída od 4.5- 7.5.

Skup. pí uč. Polanské: práce v Teamsech

Skup. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

ZEMĚPIS

jizni evr

DĚJEPIS

Zpracujte formou stručných zápisků části Objevování nových končin a Důsledky objevných plaveb.

Otázky:

1)      Kteří indiáni stavěli pyramidy?

2)      Zjistěte, co jsou Magellanovy mraky?

3)      Proč dostal největší oceán světa jméno Tichý – tedy Pacifik?

4)      Kdy skončil ve velkém obchod s otroky?

5)      Která nemoc zabila nejvíce indiánů?

6)      Uvařili byste před objevením Ameriky lečo? Pokud ne, co by Vám chybělo?

7)      Čokoládu znali i indiáni. Vám by asi nechutnala. Proč?

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. A, B ze 4. 5. na 7. května

ČJ 7. A, B – PL – ze 4. 5. na 7. května

ČJ 7. A, B správně řešení 7. 5.

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. tř. ze 4. 5. na 7. května

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A, B ze 4. 5. na 7. května

Comments are closed.