Úkoly na týden 18. 3 – 25. 3.

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

1.       Stále platí výzva, abyste dodržovali preventivní opatření – myli si ruce tak, jak jsme se to naučili, jedli hodně vitamínů a při nezbytném pohybu venku nosili roušky!

2.       Přečtěte si https://www.vitalia.cz/clanky/chcete-si-usit-rousku/

3.       Podívejte se na svůj sešit a pokud není hodnocen „A“, je na něm co vylepšovat 🙂

NĚMECKÝ JAZYK

čtvrtek 19. 3.

–          přečíst v uč. 37/5 a do sešitu zodpovědět – co je pravda, co je lež

–          tvoření vět do sešitu uč. 38/7 Text 1 i Text 2 (pozor množné číslo)

–          PS 22/12

–          dobrovolně PS 21/10

úterý 24. 3.

Teams – nezapomeň materiál stáhnout a vložit do své složky

–          s on-line slovníkem v Teams – EinStammbaum a slovesa

–          v Teams – materiál Představení –přečíst a do sešitu zapsat odpovědi

MATEMATIKA

1) Procenta – opakovat a doplnit příklady na procentovou část a počet procent

2) Určení základu (hledáme 100%)

Pročíst učebnici aritmetiky na str. 75- 76, zapsat do šk. sešitu příklad str. 77 a řešení (1. a 2. způsob)

3) Pracovní sešit str. 219-223 (doplnit příklady)

ANGLICKÝ JAZYK

Skup. pí uč. Černé Angličitina samostudium II

Skup. pí uč. Polanské II. úkol

Skup. pí uč. Drahorádové AJ 7AB Drah

Skup. pí uč. Svobodové: viz níže

Upozorňuji žáky, že kdo neodevzdal práci do 17.3, už mi ji neposílejte. Každý dostane známku, i ten, co mi ůkol neposlal. Tohle je už na příští týden.

Učebnice str. 48 Přečti a přelož článek.

Str.49/ cvičení 2 a 5 do sešitu vypracuj a pošli ofocené na můj mail svobodova@zseden.cz

Kouni gramatiku na str.49 v oranžovém rámečku

Str.50 prečti

Zapiš a nauč se slovíčka str. 83 / 4A, budu je zkoušet

Pracovní sešit str. 38 a 39 kromě poslechu

ZEMĚPIS

ZEMĚPIS ASIE 7B

FYZIKA

Domácí práce na týden od 18.3. do 25.3. 20201

ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA, RUSKÝ JAZYK

Práce pro 7. A a B

DĚJEPIS

Kapitola vrcholný středověk str. 69 až 71 – výpisky

Nakreslit mapu středověké vesnice se všemi důležitými místy a budovami

Najděte pět míst, která mají v názvu slovo lhota, a čtyři místa s názvem žďár nebo ždírec

Napište, jakou roli má rychtář

Comments are closed.