Archiv Únor, 2020

Orientační plán učiva do 13. 3. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 50. Učebnice čj. – str. 82. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       

Matematika – Matematika 2. díl – str. 25. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str.                                           16.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 31.

Vlaďka Foltová TU

 

AKCE V BŘEZNU:

2. 3. 20 – VÝTVARNÁ DÍLNA – 60, – Kč na žáka.

6. 3. 20 – BRUSLENÍ – sraz v 8:20 před vrátnicí. S sebou –  sportovní oblečení, brusle, helma, rukavice,                                         pití.

10. 3. 20 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – JAHODOVÁ.

13. 3. 20 – JEDEN SVĚT.

18. 3. 20 – JARMARK – od 16:00 hod.

                  TŘÍDNÍ SCHŮZKY – od 17:00 hod.

27. 3. 20 – DEN NARUBY.

Vlaďka Foltová TU

Pozvání na tvořivou březnovou EDUKAVÁRNU

 

Orientační plán učiva do 21. 2. 2020:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 49. Učebnice čj. – str. 79. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 2. díl – str. 20. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník (červená – plus mapa.) ČESKÉ DĚJINY. Učebnice – str. 10.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá – str. 30.

Vlaďka Foltová TU