Archiv Listopad, 2019

Orientační plán učiva do 6. 12. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 37. Učebnice čj. – str. 50. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 36. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 30.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá str. 16.

AKCE V PROSINCI:

5. 12. – TOULCŮV DVŮR – VE ČTVRTEK OD 9: 00 hod. PROGRAM – CESTA KOLEM SVĚTA. CENA NA ŽÁKA 100,- Kč. S SEBOU LÍTAČKU NEBO DVA LÍSTKY, JÍDLO , PITÍ. ORGANIZACI UPŘESNÍM VE STŘEDU DĚTEM DO ŽK.

12. 12. – PREVENCE.

19. 12. – PŘEDVÁNOČNÍ BURZA.

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA  SE KONÁ 13. 12. 2019 OD 15:00 DO 16:30 hod. VE TŘÍDĚ 4. B.

21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. 

Vlaďka Foltová TU

 

Orientační plán učiva do 29. 11. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 36. Učebnice čj. – str. 48. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 32. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 27.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá str. 16.

 

12. 12. 2019 – PREVENCE VE TŘÍDĚ 4. B.

Vlaďka Foltová TU

 

Orientační plán učiva do 22. 11. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 34. Učebnice čj. – str. 45. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 30. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 25.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá str. 15.

21. 11. 2019 – Prevence od 8:00 hod.

Vlaďka Foltová TU

 

Orientační plán učiva do 15. 11. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 32. Učebnice čj. – str. 42. Řady vyjmenovaných slov. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl – str. 28. Slovní úlohy. Matematické operace. Geometrie. Opakování násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda– Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční – str. 24.                                                       

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny. str. 14.

AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU:

Tripartitní schůzky.

6. 11. – EDUKAVÁRNA OD 17.00 hod. VE SBOROVNĚ.
14. 11. – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU MOZAIKA SAMETU ( STRAŠNICKÉ DIVADLO –  děti ze 4. B  jdou  od 10:00 hod. )
15. 11. – ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 provoz školy v improvizovaném režimu bude zajištěn a vyučování pro všechny třídy školy bude ukončeno v 11,40 hod.  

Vážení rodiče a přátelé naší školy,
zveme vás do naší Edukavárny, která se opět otevře dne  6. 11. 2019 v 17 hodin. Představíme si nové pomůcky – 3D tiskárnu, ozoboty, stavebnici Magformers a stolní fotbálek v roli pomocníka pro rozvoj motoriky. Těšíme se na vás!