Archiv Září, 2019

Vážení rodiče.

V rámci čtenářských dílen a psaní pracujeme v literární výchově, slohu a jazykové výchově s rozmanitými literárními útvary. Tvoříme různorodou formou. (Např. jsou to hádanky, křížovky, číselné kódy, myšlenkové mapy, příběhy, plníme úkoly atd.) Na interaktivní tabuli pracujeme s rozmanitými ukázkami z dětských knih. Při práci s textem hledáme pravdivé výroky a správné odpovědi na otázky k textu. Techniku čtení rozvíjíme ve škole při společné četbě. Žádám Vás o spolupráci při domácí četbě. Pomozte vybrat svému dítěti knihu, kterou by přečetlo se zaujetím. Může to být beletrie, encyklopedie, pohádky, povídky atd. Po přečtení knihy ji mohou přinést do školy a s dětmi o ní pohovořit. Děkuji.

 

 

Vážení rodiče.

V pondělí 7. 10  jdou děti  poprvé plavat. Učí se čtyři vyučovací hodiny. Odchází po čtvrté hodině. Návrat v průběhu šesté vyuč. hodiny. S sebou věci na plavání – ( plavky, ručník, mýdlo, plaveckou čepici atd.) – vhodná taška ( igelitová). Dítě, které je po nemoci a neplave, přinese ráno omluvenku. Na bazén jde se třídou. (Možno vzít s sebou vhodné převlečení.)

 

Orientační plán učiva do 3. 10. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – str. 16 – 17. Uč. str. 18 až 19. Řady vyjmenovaných slov. Pravopis ze třetího ročníku. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace.  Geometrie – str. 12. Opakování a upevnění násobení, dělení čísel: 2 až 9.                   
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční  – str. 13.                                                        

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny – str.9 až 10.

Vlaďka. Foltová TU

Zveme vás do první EDUKAVÁRNY

AKCE V ZÁŘÍ:

25. 9. 2019 – DIVADELTA.

25. 9. 2019 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17.00 hod. ve třídě 4. B.

26. 9. 2019 – FOCENÍ TŘÍDY.

 

Plán učiva do 27. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Slova vyjm. a příbuzná. Slovní druhy. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti matematických operací. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá. Houby. Rostliny.

Vlaďka Foltová TU

 

Plán učiva do 20. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska, písmeno. Tvrdé a měkké souhl. Spodoba. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlastnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou nástěnnou a příruční. Kraje a krajská města.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.Houby.

Vlaďka Foltová TU

Vážení rodiče,

prosím vložit do online pokladny částku 500,- Kč na třídní fond.

Třída 4. B bude chodit od října plavat. Důležité údaje napíši na web aktuálně před plaváním.

Plán učiva do 13. 9. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit pro 4. roč. – Slovo, slabika, hláska. Slova s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Tvrdé a měkké souhl. Sloh.                                                       
Matematika – Matematika 1. díl. Slovní úlohy. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Matematické operace. Vlatnosti sčítání. Geometrie.                    
Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník. (modrá) Naše vlast ČR. Práce s mapou. Členění území ČR.                                                         

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Příroda živá a neživá.

Vlaďka Foltová TU