Archiv Květen, 2019

Druhý cizí jazyk

Vážení rodiče,

z důvodu malého zájmu se nakonec nebude otevírat polština. V pondělí tedy znovu dám žákům přihlášky a Vás prosím o zaškrtnutí vybrané varianty. 

Děkuji Drah.

Drah.

Úkoly na středu 22. 5. 2019 – skupina AJ Drahorádová

Má být již doplněno a vypracováno z hodin tohoto týdne, ale pro jistotu:

ST 56/4 – vybrat 4 místa v ČR podle tabulky – hora, tunel, řeka, jezero. Napsat “How” otázky na daná témata podle vzoru v učebnici + na ně odpovědět. Např. How high is Ještěd. Ješted is …….. metres high.

ST 57/6 – do sešitu napsat T/F a “false” věty opravit.

ST 57/7 – do sešitu odpovědět na otázky, celou větou (otázky neopisovat).

Pracovní sešit – celá str. 44:

Exkurze 6. tříd v Modřanské rokli

V rámci výuky přírodopisu absolvovali žáci šestých tříd komplexní exkurzi od Modřanské rokle s cílem zjistit kvalitu vody Libušského potoka. Kvalitu vody žáci zjišťovali nejen pomocí fyzikálních parametrů (průhlednost, rychlost toku) nebo chemických (pH vody), ale zejména určováním vodních bezobratlých živočichů. Součástí exkurze byla také „poznávačka“ mechů rostoucích v Modřanské rokli. Jak se exkurze líbila můžete zhodnotit v tomto videu:

Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu