Archiv Květen, 2019

Týdenní plán (3. – 7. 6.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova, slovní druhy – průběžné souhrnné opakování

podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

učebnice – str. 98 – 103                                                              

pracovní sešit – str. 52, 64, 65

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek 

geometrie – tělesa

učebnice 3. díl – str. 32 – 36

pracovní sešit 2. díl – str. 29, 30

pracovní sešit geometrie – str. 22

PRVOUKA

Živočichové – stavba těla, čím se živí

učebnice – str. 58 – 61

Legoland – důležité informace

Milí rodiče,

blíží se nám výlet do Legolandu, všechny důležité informace máte na přihlášce, přesto raději upozorňuji na to, že je potřeba, aby každé dítě mělo svůj cestovní pas a kromě kapesného na běžnou útratu také 11 Euro na vstup. Tyto peníze se budou vybírat před příjezdem do Legolandu v Německu cestovní kanceláří, paní učitelky je vybírat nebudou. 

Děti, které nejedou, půjdou do jiné třídy (přesnou třídu jim sdělím ve čtvrtek 13. 6.).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (27. – 31. 5.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova, slovní druhy – průběžné souhrnné opakování

citoslovce

podstatná jména – rod, životnost

učebnice – str. 95, 98 – 100                                                               

pracovní sešit – str. 51, 62 – 64

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek – násobení dvojciferných a trojciferných čísel

geometrie – tělesa

učebnice 3. díl – str. 28, 29, 50

pracovní sešit 2. díl – str. 27 – 29

pracovní sešit geometrie – str. 21

PRVOUKA

Živočichové – stavba těla 

učebnice – str. 58, 59

Týdenní plán (20. – 23. 5.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce

učebnice – str. 93 – 95                                                                

pracovní sešit – str. 50, 51, 61, 62

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek

geometrie – 

učebnice 3. díl – str. 25 – 29

pracovní sešit 2. díl – str. 25 – 28

pracovní sešit geometrie – 

PRVOUKA

Živočichové – společné znaky

učebnice – str. 56, 57

Týdenní plán ( 13. – 17. 5.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – slovesa, příslovce, předložky, spojky

učebnice – str. 91 – 94                                                                 

pracovní sešit – str. 49, 50, 59 – 61

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek

geometrie – souměrnost

učebnice 3. díl – str. 19 – 29

pracovní sešit 2. díl – str. 22 – 26

pracovní sešit geometrie – str. 20

PRVOUKA

Části kvetoucích rostlin

učebnice – str. 50 – 53

Týdenní plán (6. – 10. 5.)

ČESKÝ JAZYK

vyjmenovaná slova – průběžné souhrnné opakování

slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

učebnice – str. 90, 91                                                                  

pracovní sešit – str. 49, 50, 58, 59

písanka 2. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

procvičování – počítání v oboru do tisíce, násobilka, slovní úlohy, dělení se zbytkem

násobení a dělení mimo obor násobilek

geometrie – porovnávání úseček, střed úsečky

učebnice 3. díl – str. 19 – 24

pracovní sešit 2. díl – str. 21, 22

pracovní sešit geometrie – str. 19

PRVOUKA

Polní plodiny

učebnice – str. 46, 47

Rodičovská kavárna

Milí rodiče,

14. 5. 2019 od 17:00 se ve sborovně školy koná 4. rodičovská kavárna na téma Ekoškola a badatelská výuka.

Jste srdečně zváni.

L. Šmídová