Škola v přírodě – informace

ŽÁCI DNES DOSTALI PŘIHLÁŠKY NA ŠVP. Prosím, řiďte se pokyny, které jsou napsané na přihlášce. 

INFORMACE PRO RODIČE:

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 22. 4. – 26. 4. 2019

Termín:           22. 4. – 26. 4.  2019 (odjezd v 8:00 a příjezd cca ve 12 hod.)

Místo:             Horský hotel na Černé hoře v Janských Lázních

Ubytování:     2 – 4lůžkové pokoje, některé s vlastním sociálním zařízením

Stravování:     5x denně, pitný režim zajištěn

Ubytování, stravování a dopravu hradí zřizovatel školy, MČ Praha 10. Částku 1200,- Kč vybíráme na zajištění programů, zejména výletů, pedagogy školy.  Tuto částku je třeba vložit prostřednictvím školní online pokladny do 28. 2. 2019. Nebude-li do 1.3.2019 částka zaplacena, stává se přihláška neplatnou!

Stornopodmínky: odhlášení dítěte a vrácení poměrné částky po 1.3.2019 pouze na základě lékařského potvrzení.

Odjezd od školy:        pondělí 22. 4. 2019    – cca 8.00 hod.

Příjezd ke škole:        pátek 26. 4. 2019        – cca 12.00 hod.

Osobní údaje žáka budou shromážděny a zpracovány ve smyslu mnou podepsaného informovaného souhlasu. Jsem si vědom(a) toho, že na kurz nemůže jet žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. V případě zvláštních okolností (závažné porušení pravidel kurzu, onemocnění) zajistím okamžitý individuální odvoz dítěte domů ještě před stanoveným termínem společného návratu. Dítě mohou rodiče individuálně připojistit. Telefonní číslo, na kterém nás můžete v nutných případech kontaktovat, bude sděleno před odjezdem. Rodiče v písemné přihlášce upozorní na zdravotní problémy dítěte. Všichni účastníci budou řádně poučeni o bezpečnosti chování po celou dobu pobytu.

 

Do 28. 2. 2019 odevzdat panu učiteli Halkovi:

 – závaznou přihlášku

 – kopii průkazu zdravotní pojišťovny

 

Při odjezdu 22. 4. 2019:

 – předat paní zdravotnici léky, které dítě pravidelně užívá, označené jménem dítěte, s rozpisem jejich užívání.

 – předat třídnímu učiteli prohlášení o bezinfekčnosti, datované 22. 4. 2019

 

Comments are closed.