Archiv Září, 2018

Odkazy pro rodiče žáků s SPU a ADHD

Milí rodiče,

jak jsem některým z vás slíbila na třídní schůzce, posílám odkaz na stránky a publikace vhodné pro děti s SPU a ADHD. 

 

Webové stránky s užitečnými informacemi: http://www.dyscentrum.org/

 

Publikace vhodné k zakoupení:

  • nakladatelství Infra

– cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

https://www.infracz-eshop.cz/product/odborna-pedagogicka-literatura/cviceni-pro-deti-se-spec_-por_-uceni/20402

– čtenářské tabulky

https://www.infracz-eshop.cz/product/specialni-pedagogika/dyslexie/ctenarske-tabulky/20602

– matematická cvičení pro dyskalkuliky

https://www.infracz-eshop.cz/product/specialni-pedagogika/dyskalkulie/matematicka-cviceni-pro-dyskalkuliky/13533

 

  • nakladatelství Raabe

– nápravná cvičení pro žáky s SPU

https://pracovnisesity.raabe.cz/uzasne-aktivity-napravna-cviceni

– příprava na výuku vyjmenovaných slov

https://pracovnisesity.raabe.cz/pracovni-sesit-priprava-na-vyjmenovana-slova

– grafomotorická cvičení a čtení

https://pracovnisesity.raabe.cz/uzasne-aktivity-grafomotorika-cteni-spu

– matematická cvičení

https://pracovnisesity.raabe.cz/uzasne-aktivity-matematika-pozornost-spu

 

 

Týdenní plán (1. – 4. 10.)

ČESKÝ JAZYK

psaní I/Í po měkkých souhláskách, psaní Y/Ý po tvrdých souhláskách

učebnice – str. 14 – 16

pracovní sešit – str. 10, 11

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

násobky 7

učebnice 1. díl str. 21

pracovní sešit 1. díl – str. 5, 6 (kromě geometrie)

PRVOUKA

jízdní kolo, důležitá telefonní čísla

projekt Republika – ČR – naše vlast 

učebnice – str. 9, 12, 13

Co nás čeká v říjnu

V říjnu nás čeká:

  • 5. 10. – ředitelské volno
  • 9. 10. – návštěva knihovny – program Praha a její pověsti – odchod během 2. vyuč. h., návrat během 4. vyuč. h., program je zdarma (s sebou do školy věci na všechny předměty tohoto dne)
  • 23. 10. – bruslení (s sebou věci na 4. a 5. hodinu)
  • 25. 10. – projekt Republika (viz pozvánka)
  • 26. 10. – ředitelské volno
  • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny

Pozvánka na Rodičovskou kavárnu

Kavárna 2-10-18 (1)

Pozvánka na projekt Republika

Týdenní plán (24. – 27. 9.)

ČESKÝ JAZYK

slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

učebnice – str. 11 – 13

pracovní sešit – str. 8, 9

písanka 1. díl – individuálně (cca 2 stránky týdně)

četba – vlastní knížka (alespoň 10 minut denně)

MATEMATIKA

násobky 6

učebnice 1. díl str. 20,

pracovní sešit 1. díl – str. 5 (kromě geometrie)

PRVOUKA

cesta do školy, doprava, dopravní značky, jízdní kolo

učebnice – str. 8, 9

Focení třídy

Milí rodiče,

ve středu 26. 9. proběhne třídní focení. 🙂

L. Šmídová

Třídní fond!!!

Milí rodiče,

opakovaně připomínám zaplacení částky 500,- Kč do třídního fondu prostřednictvím školní on-line pokladny.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Matematika – procvičování násobilky

Milí rodiče,

v matematice opakujeme násobky 2, 3, 4 a 5. Toto učivo by děti měly mít bez větších chyb zvládnuté. Dnes dostaly známky z procvičování těchto příkladů. Některé děti mají velké nedostatky (ty, co nedostaly známku, ale mračouna a mají cvičení vypracovat doma). Prosím o důsledné domácí procvičování, příští týden začneme s násobky 6 a 7 a je potřeba, aby předchozí učivo ovládaly.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Týdenní plán (17. – 21. 9.)

ČESKÝ JAZYK

učebnice – str. 8, 10

pracovní sešit – str. 7

písanka 1. díl -str. 1 – 3

četba – vlastní knížka 

MATEMATIKA

učebnice 1. díl str. 10 – 14

pracovní sešit 1. díl – str. 3, 4

PRVOUKA

učebnice – str. 7