Archiv Září, 2018

První rodičovská kavárna

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na první rodičovskou kavárnu, v úterý 2. října 2018 od 17 hod. Probírat se bude aktuální téma GDPR. 

Pozvánka v příloze.

Drah.

Kavárna 2-10-18

Projekt Republika

Program třídních schůzek

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zde si můžete pročíst program dnešních třídních schůzek:

 • hymna, projekt Republika, vstupenky na vrátnici na odpolední program
 • komunikace: webové stránky (= sděleno), ŽK, mail/telefon
 • pravidla omlouvání (nosit omluvenky o velké přestávce)
 • projekt Edison
 • Rodičovské kavárny ( 11., 15. 1., 12. 3. a 14. 5)
 • ředitelská volna 5. 10. a 26. 10.
 • ŠVP (přes Velikonoce – odjíždí se na Velký pátek)
 • dopis pana radního pro školství Mgr. Počarovského, který se týká Horského hotelu na Černé hoře a který je zveřejněn na webu školy (tištěný dopis pro každou třídu předám)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti platí 2 roky
 • podpis ŠŘ v ŽK (téměř všichni hotovo) – prosím seznámit se s ním!!! PODPIS I NA POSLEDNÍ STRANĚ ŽK
 • podpis souhlasu s poskytováním osobních údajů (GDPR) včetně vyplnění jména dítěte
 • hrazeny pracovní sešity z ČJ, M a AJ
 • vztahy ve třídě jsou pro nás důležité, např. aplikace ww.proskoly.cz  (kódy budou nalepeny v ŽK)
 • Celé Česko čte dětem – dobrovolníci (Mgr. Cháberová)
 • pomoc (např. nadační fond)
 • pokračování projektu Ovoce do škol a Mléko do škol
 • těžké tašky
 • hodnocení adaptačního kurzu (negativa: sebekontrola, respekt, naslouchání; pozitiva: nadšení, vtažení do aktivit, pravidla)
 • foto, video z adaptačního kurzu.

ZAPOMNĚLA JSEM ZMÍNIT TŘI DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • možnost lyžařského výcviku v hotelu Černá Hora od 11. 1. 2019 (na týden)
 • pokud máte různé zprávy z poradny, platnost si hlídáte sami (platné zprávy mají všichni vyučující, není potřeba nosit znovu)
 • údajně POPRVÉ v historii se na adaptačním kurzu stalo to, že VŠICHNI žáci dodrželi pokyn o mobilech a byli skutečně OFFLINE (za to děkuji i Vám).

KDO NEBYL NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH A NEODEVZDAL SOUHLAS SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ APOD (TZV. GDPR), dostane dokument k podpisu (je možno poslat po dětech – zítra rozdám).

Děkuji moc za vstřícnost a pevně doufám, že spolu strávíme pěkné 4 roky. V případě dotazů či problémů mě neváhejte kontaktovat mailem nebo telefonicky.

Děkuji. Drahorádová

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

ve středu 26. 9. 2018 od 17 hod. se konají třídní schůzky. 

Máme několik věcí k probrání.

Těším se na shledání.

Drah.

Kontrola ŽK

Vážení rodiče,

dnes proběhla první kontrola ŽK. Děkuji, že jste vše vyplnili, případně zkontrolovali a až na drobné nedostatky je vše naprosto v pořádku. Asi tři žáci ještě neměli nalepenou kopii kartičky pojišťovny. Toto, prosím, učiňte, co nejdříve.

Několik žáků, kteří chyběli již minulý týden, mělo od Vás omluvenku v ŽK, ale nejsou bohužel schopni přijít a předat mi ji (daným jedincům jsem to napsala do ŽK). Znovu prosím – upozorněte děti na to, že já si pro omluvenky opravdu chodit nebudu. 

Věřím, že to jsou jen počáteční drobné potíže a vše bude brzy v pořádku. 

Děkuji. Drah.

Zdravotní způsobilost

Vážení rodiče,

nově nyní platí zdravotní způsobilost DVA ROKY, ať byla vydána kdykoli. Všichni tedy mají nejméně do příštího září PLATNOU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST. Určitě Vám dám před jejím vypršením vědět, ale pro letošní školní rok máte v tomto směru po starostech. 

Děkuji za spolupráci.

Drah.

Omlouvání absence

Podle školního řádu musí být veškerá absence omluvena do TŘÍ DNŮ od skončení nepřítomnosti žáka. Za první týden jsem stále ještě od některých neobdržela omluvenku v ŽK. Prosím o důsledné upozornění, aby toto pravidlo žáci dodržovali. Pokud do tří dnů nepřinesou omluvenku v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE, absenci NEOMLUVÍM. Věřím, že v šesté třídě jsou již žáci a žákyně schopni myslet na své povinnosti a omluvenku donést.

Děkuji za pochopení.

Drah.

Fyzikální Oskar

Pro letošní školní rok vyhlašujeme celoroční tematický projekt Physics Oscars!
V rámci hodin fyziky s paní učitelkou Kubovou, budou žáci pracovat v týmech na nejrůznějších úkolech, za které budou získávat body. Hrajeme celý rok!
Na konci školního roku pak proběhne velké udílení cen Fyzikálních Oskarů

 

 

 

Důležité organizační informace

 1. Vyplnění ŽK (kontrola vyplnění údajů), strana 2 až 5. Prosím taktéž o nalepení kopie kartičky pojišťovny na stranu 3 a PROČTENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU (str. 59 v ŽK) a podpis s jeho seznámením na str 3. Na zadních deskách má být číslo skříňky. 
 2. Poslat příslušnou částku do třídního fondu (přes školní online pokladnu). Pro žáky, kteří jedou na adaptační kurz 1600 Kč, pro žáky, kteří nejedou 600 Kč (většina má, děkuji). Prosím ty, kteří ještě nejsou přihlášeni na kurz, aby rozhodnutí zvážili. Bylo by moc fajn, aby se zúčastnilo co nejvíce žáků, nejlépe všichni.
 3. Vyplnit a přinést dotazníky Důležité informace pro spolupráci rodiny a školy.
 4. Přinést platné potvrzení o zdravotní způsobilosti (žákům, kterých se to týká napíšu ve středu 5. 9. 2018) do ŽK. 

Vše, prosím, do 10. 9. 2018.

V předstihu Vás upozorňuji, že se uvidíme ve středu 26. 9. od 17 hod na třídních schůzkách, při kterých probereme vše potřebné. 

V případě potřeby mě kdykoli kontaktujte.

Těším se na spolupráci a přeji krásný rok.

Julie Drahorádová, tř. uč.

Nákup pomůcek (sešity a potřeby na VV)

Sešity

  Sešit (předmět)
  1x 440 (M)
  3x 464 (ČJ)

2x 564 (ČJ)

1x tvrdé desky (ČJ)

  2x 564 (skupina Drahorádová AJ)

1x 564 + tvrdé desky (skupina Šimšová AJ)

  Vlastní volba (D)
  1x 545 (Z)
  1x 464 (Př)
  1x 465 (F)

1x 545 (F)

  1x 464 (OV)
  Notový sešit (HV)

Potřeby na VV

Kufřík/krabice od bot

Měkká tužka, guma

Pastelky, fixy, voskovky, vodovky, tempery

2 ploché a 2 kulaté štětce

Kelímek na vodu, hadřík

Nůžky, lepidlo, barevné papíry

Nepovinné: igelit na lavici a pracovní triko