Archiv Duben, 2018

Čtvrtletní písemné práce

Milí rodiče,

příští týden si napíšeme čtvrtletní písemné práce z matematiky a z českého jazyka.

MATEMATIKA – čtvrtek 3. 5. 

(Dětem jsem původně řekla, že písemka bude už ve středu, ale nakonec budeme ve středu ještě procvičovat geometrii.)

učivo v písemce: sčítání a odčítání do sta, násobení a dělení dvěma, slovní úloha, počítání se závorkami, sčítací trojúhelník, početní řetězec(had), geometrie – geometrické útvary a tělesa, rýsování podle zadání (úsečka, bod)

ČESKÝ JAZYK – pátek 4. 5.

učivo v písemce: doplňování I/Y po tvrdých a měkkých souhláskách, slova souznačná a protikladná, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, doplňování p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, ch/h, f/v, souhlásky a samohlásky, slabiky, čtení s porozuměním

V případě, že bude někdo chybět, napíše se písemku, až přijde.

S pozdravem

Lucie Šmídová

 

 

Týdenní plán (2. – 4. 5.)

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 74, 75

pracovní sešit 2. díl str. 20, 22

písanka 2. díl str. 21, 34, 35

MATEMATIKA

pracovní sešit 2. díl str. 77

PRVOUKA

učebnice str. 46 – 51

Odpadkožrouti – fotografie

Milí rodiče,

v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy děti vyráběly svého odpadkožrouta. Využívali jsme odpadový materiál, vysvětlovali jsme si, co je to recyklace a povídali jsme si o tom, proč se slaví Den Země. Podívejte se, jak se dětem práce podařila. 🙂

 

Ředitelské volno a pozvánka na rodičovskou kavárnu

Milí rodiče,

připomínám, že v pondělí 30. 4. je ředitelské volno.

Rádi bychom Vás také pozvali na další rodičovskou kavárnu, která se koná 15. 5.

Týdenní plán (23. – 27. 4.)

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 70 – 72

pracovní sešit 2. díl str. 18, 19, 21

písanka 2. díl str. 20, 34, 35, 37 

MATEMATIKA

pracovní sešit 2. díl str. 46 – 49, 76

PRVOUKA

učebnice str. 46 – 49

Jarní lovec – hodina prvouky – fotografie

Milí rodiče,

podívejte se na naší hodinu prvouky, ve které se děti staly jarními lovci. 🙂

 

Den veselých hlaviček – fotografie

Milí rodiče,

podívejte se, jak to dětem slušelo na Dni veselých hlaviček. 🙂

Sběr papíru

Milí rodiče,

ve dnech 26.4. a 27.4. bude přistaven kontejner na papír. Proto bude možné vždy ráno od cca 7:30 do 7:55 odevzdávat zvážený papír do sběru. 

Za všechen donesený papír děkujeme. 🙂

Lucie Šmídová

Pravidla bezpečného používání internetu

Vážení rodiče,

internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky.

(Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

Úkol na matematiku

Milí rodiče,

děti mají za úkol nosit od pondělí na hodiny matematiky krabičku/sáček (nebo jakoukoliv jinou uzavíratelnou nádobu) s 50 drobnými předměty (např. fazole, hrách, knoflíky, kamínky,..). Budeme trénovat násobení. 🙂

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová