Týdenní plán 22. – 26. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny, pozorování ptáků

RJ – Písmeno J, slovní zásoba 2. l., úvodní texty 2. l.

NJ – Odkud jsi? Konverzace

Čj – Obohacování slovní zásoby v ČJ

VV – Architektura (pokračujeme v minulém zadání)

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulý čas prostý a průběhový

D – Poslední Přemyslovci

 

 

 

Týdenní plán 8. – 12. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny, pozorování ptáků

RJ – Oprášení toho, co máme umět

NJ – Procvičování látky z podzimu

Čj – Nauka o slově (významy slov)

VV – pokračujeme v zadání minulého týdne (Masopustní maska)

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – Times, places, past continuous

D – Vznik Španělska, Expanze Osmanské říše, Objevné plavby – příčiny a počátky

 

 

 

Zvedni hlavu

Mámě za sebou obtížné období a nikdo neví, kdy skončí. Pojďme společně zvednout hlavu, zvládneme to! Paní ředitelka vyhlásila soutěž a více informací o ní se dozvíte zde.

Tak hlavy vzhůru, to dáme!

 

Tomáš Pinkr

 

Druhý cizí jazyk

Vážení rodiče, milý žáci,

od pondělí 8. 2. 2021 budeme opět vyučovat druhý cizí jazyk. Pokud by se měnil dosavadní stav v rotační výuku, tak žáci studující doma budou mít i nadále druhý cizí jazyk a žáci studující ve škole budou mít místo DCJ ČJ. Vše podle současného rozvrhu (tj. ÚT 11:50 – 12:35).

 

Tomáš Pinkr

Týdenní plán 1. 2. – 5. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

Čj – Neohebné slovní druhy

VV – Masopustní kostým

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – budoucnost, will X be going to

D – Problémy církve, Rusko, Polsko a Litva ve 13. – 15. století

 

 

 

Ředitelské volno 19. 2. 2021

Vážení rodiče,

19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny.

Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení

 

Tomáš Pinkr

Týdenní plán – 25. 1. – 29. 1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

ČJ – Příslovce; práce na pololetním projektu (horor)

VV – Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů

ČJ p. uč. Potůček – Procvičování mluvnice, pravopis

Aj (p. uč. Drahorádová) – budoucnost, will X be going to

D – Stoletá válka, válka dvou růží

PČ – Práce s textilem

 

 

Pololetní vysvědčení

Milí žáci, 

letošní pololetní vysvědčení Vám předám přes soukromou zprávu v chatu a to dne 28. 1. (během 4. VH). Papírovou formu pak dostanete, až se uvidíme ve škole. Podrobnosti uvádí paní ředitelka zde.

V pátek 29. 1. jsou pak pololetní prázdniny, online výuka tedy nebude.

Přeji krásné dny a těším se na vás ve škole (snad brzy).

 

Váš Tomáš Pinkr

Týdenní plán 18.1. – 22.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny

VV – Techniky nástěnné malby

čeština p. uč. Potůček – procvičování mluvnice a pochopení textu

Aj (p. uč. Drahorádová) – moje budoucnost, předložky místa, will X be going to

D – Obyvatelé měst a jejich práva

 

Týdenní plán 11.1. – 15.1.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – krácení/rozšiřování zlomků, slovní úlohy

Př – přírodopisné noviny

VV – Technika mozaiky

Aj (p. uč. Drahorádová) – vesmír, sloveso will

D – Vrcholný středověk – proměny venkova, Vznik měst