Poslední dny školního roku

Ve dnech 25.6., 28.6. a 29.6. končí vyučování časem oběda, tj. ve 13:00.

Ve čtvrtek 24.6. si všichni žáci přinesou do školy učebnice a vyklidí si skříňky. 

V případě hezkého počasí budeme využívat zvýhodněného vstupu do venkovního bazénu na Slavii, děti dostanou během tohoto týdne organizační pokyny.

 

Informace k rozvrhu

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě se budou učit podle rozvrhu 7.A. Třídní učitelkou po dobu školy v přírodě je p. uč. Poletínová (poletinova@zseden.cz), které prosím adresujte omluvy nepřítomnosti. 

 

Tomáš Pinkr

Škola v přírodě – informace před odjezdem

Vážení rodiče,

sraz před odjezdem je v pátek v 8:00 před školou. Následně budou všechny děti otestovány antigenními testy. Je dobrou tradicí, že na školu v přírodě na Černé hoře si děti neberou elektroniku (včetně mobilů), prosím o dodržení této tradice, o průběhu (včetně fotek) pravidelně informujeme na webu a celkově jsme si za poslední rok koukání do obrazovek užili víc než dost.

Roušky budou povinné ve společných prostorách hotelu, proto budeme trávit veškerý možný čas venku. Zabalte tedy s dětmi vhodné oblečení na pobyt venku i v případě horšího počasí (pláštěnky, dvoje boty,…). Protože jsme na horách, je možné, že se bude počasí rychle měnit, proto je nutný i batoh, do kterého si budou děti na pobyt venku balit potřebné věci (zejména teplejší oblečení a pláštěnky). 

Testovat se budeme při odjezdu a pak každých 72 hodin (podmínka MZdr, aby se výjezd vůbec mohl konat) a před odjezdem domů.

Kromě běžného vybavení s sebou děti potřebují penál a sešit (jakýkoliv). Také budou kvůli programu potřebovat svítilnu (klasickou nebo lépe čelovku). A nezapomeňte jim zabalit lahev na pití. 

Nakonec, kvůli povinnosti nošení roušek ve společných prostorách, prosím zabalte dětem 2 roušky na den a igelitový sáček na použité roušky.

Léky s dávkováním v uzavíratelném pytlíku se jménem a třídou odevzdáte v den odjezdu paní ředitelce (spolu s Prohlášením zákonných zástupců o bezinfekčnosti).

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailu.

 

Tomáš Pinkr

Dotazník

Vážení rodiče,

prosíme vás o vyplnění dotazníku, který se týká naší školy, chceme znát váš názor.

Díky za váš čas

 

Tomáš Pinkr

Návrat do školy

V pondělí 10. 5. se poprvé po 4 měsících potkáme naživo ve škole! Už se na to moc těším! A protože jsme se dlouho neviděli, musíme spoustu věcí probrat a zařídit, tak na pondělí 10. 5. nepotřebujete nic než psací potřeby a svačinu. 

Ze šatny půjdete nejprve do Učebny přírodních věd, která je naším testovacím centrem. Tam se posadíte a počkáte na můj příchod. Následně se otestujeme a pak už vyrazíme na nějaký ten program 😉 

Pokud chodíte na obědy, máte je automaticky přihlášené. 

Tak ahoj v pondělí

 

Tomáš Pinkr

Týdenní plán – 3. 5. – 7. 5. 2021

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – přímá a nepřímá úměra

Př – Botanický pokus

ČJ – Ota Pavel; souvětí, věty vedlejší

RJ – psaní azbukou (členové rodiny, sporty, jména), kolik je hodin?

VV – Den Země – kresba zvířete ze seznamu ohrožených druhů

F – Vztlaková síla a Archimedův zákon – výpočty

NJ – U nás doma

Aj (p. uč. Drahorádová) – zážitky, předpřítomný čas prostý a minulý čas prostý

D – Španělsko a Nizozemí v 16. a 17. století; Rusko a Osmanská říše v 16. a 17. století

F – Mechanické vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Tlak v kapalinách.

PČ – Ekologie

Návrat dětí do školy

Návrat dětí do školy bude probíhat podle tohoto plánu.

Jakmile budeme znát bližší informace, určitě Vás s nimi seznámíme.

Pokud se 3. 5. budeme vracet do školy, 7.B zůstává na distanční výuce.

Týdenní plán 19.4.-23.4.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – poměr

Př – Botanická zahrada

RJ – psaní zabukou, procvič. sl. zás. , dny v týdnu

VV – Den Země – kresba zvířete ze seznamu ohrožených druhů

F – Vztlaková síla a Archimedův zákon – výpočty

NJ – U nás doma

Aj (p. uč. Drahorádová) –  zážitky, ambice, předpřítomný čas prostý

D – Německá reformace, Reformace ve Francii

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení, tlaková síla, Výpočty. Hydraulický tlak

 

 

Čtvrtletní hodnocení žáků

Vážení rodiče i žáci,

se čtvrtletním hodnocením z jednotlivých předmětů se budete moci seznámit pomocí elektronické žákovské knížky. Známky se v ní objeví do konce dubna. 

Během dneška pošlu všem žákům prostřednictvím chatu v MS Teams přístupové údaje k elektronické žákovské knížce. Aplikaci využijeme jen dočasně a pouze na čtvrtletní hodnocení. Přesto si údaje prosím uschovejte, je možné, že se k podobnému kroku budeme muset někdy v budoucnu znovu uchýlit.

Webový odkaz na elektronickou žákovskou knížku je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

S pozdravem

 

Tomáš Pinkr

Učitelé budou pracovat na zahradě

Naše školní zahrada prochází postupnou proměnou, jakou bychom si přáli, a jakou nám umožňuje úspěch v grantovém řízení MHMP a MŽP. Chtěli jsme, aby se této proměny v maximální možné míře účastnili naši žáci, a to z mnoha důvodů, které jistě není třeba detailně popisovat. Uzavření školy však naše plány zmařilo a vzhledem k tomu, že jaro se blíží, příroda nečeká, a je třeba např. zasadit stromy a keře,  zastoupí naše žáky ve čtvrtek 8. dubna a možná i 15. dubna naši učitelé. Je tedy možné, že v tyto dny někteří učitelé nahradí své plánované online hodiny zadáním samostatné práce. Našim žákům, žákyním a jejich rodičům předem děkujeme za pochopení, učitelům děkujeme za ochotu.

vedení ZŠ Eden