Týdenní plán 19.4.-23.4.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – poměr

Př – Botanická zahrada

RJ – psaní zabukou, procvič. sl. zás. , dny v týdnu

VV – Den Země – kresba zvířete ze seznamu ohrožených druhů

F – Vztlaková síla a Archimedův zákon – výpočty

NJ – U nás doma

Aj (p. uč. Drahorádová) –  zážitky, ambice, předpřítomný čas prostý

D – Německá reformace, Reformace ve Francii

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení, tlaková síla, Výpočty. Hydraulický tlak

 

 

Čtvrtletní hodnocení žáků

Vážení rodiče i žáci,

se čtvrtletním hodnocením z jednotlivých předmětů se budete moci seznámit pomocí elektronické žákovské knížky. Známky se v ní objeví do konce dubna. 

Během dneška pošlu všem žákům prostřednictvím chatu v MS Teams přístupové údaje k elektronické žákovské knížce. Aplikaci využijeme jen dočasně a pouze na čtvrtletní hodnocení. Přesto si údaje prosím uschovejte, je možné, že se k podobnému kroku budeme muset někdy v budoucnu znovu uchýlit.

Webový odkaz na elektronickou žákovskou knížku je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

S pozdravem

 

Tomáš Pinkr

Učitelé budou pracovat na zahradě

Naše školní zahrada prochází postupnou proměnou, jakou bychom si přáli, a jakou nám umožňuje úspěch v grantovém řízení MHMP a MŽP. Chtěli jsme, aby se této proměny v maximální možné míře účastnili naši žáci, a to z mnoha důvodů, které jistě není třeba detailně popisovat. Uzavření školy však naše plány zmařilo a vzhledem k tomu, že jaro se blíží, příroda nečeká, a je třeba např. zasadit stromy a keře,  zastoupí naše žáky ve čtvrtek 8. dubna a možná i 15. dubna naši učitelé. Je tedy možné, že v tyto dny někteří učitelé nahradí své plánované online hodiny zadáním samostatné práce. Našim žákům, žákyním a jejich rodičům předem děkujeme za pochopení, učitelům děkujeme za ochotu.

vedení ZŠ Eden

Zvedáme hlavu – hlasování

Děkujeme všem fotografům a fotografkám z řad našich žákyň a žáků (kategorie A), jejich rodičů (kategorie B) a našich pedagogů (kategorie C), kteří přispěli svými fotografiemi do soutěže Zvedni hlavu.  Do konce měsíce dubna můžete hlasovat  a spolurozhodovat o vítězích v jednotlivých kategoriích. Před tím si prohlédněte všechny fotografie  zde.

 

Týdenní plán 29.3. – 31.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – násobení a dělení zlomků – slovní úlohy

Př – krytosemenné rostliny

RJ – Písmeno P, říkanka Aktovka, předložky v a z

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení

NJ – Test na známky

Aj (p. uč. Drahorádová) – Velikonoce

D – Husitské války

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení, tlaková síla, Výpočty. Hydraulický tlak

 

 

Týdenní plán 15.3. – 19.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – násobení a dělení zlomků

Př – krytosemenné rostliny

RJ – Písmeno L, odkud jsou ?

F – tlak v kapalině, hydraulická zařízení

NJ – Časování slabých slovech ve všech osobách

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulé časy – cvičení

D – Karel IV. – 2. část, Václav IV.

PČ – práce s plastem

 

 

 

Týdenní plán 8.3. – 12.3.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – nahosemenné rostliny

RJ – první část slovní zásoby 2. l., oslovení, psaní azbukou

NJ – Odkud jsi?

Čj – Tvoření slov odvozováním; Březen-měsíc knihy

VV – Animovaný film

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulý čas prostý a průběhový

D – Nástup Lucemburků, Jan Lucemburský, Karel IV.

 

 

 

Uzavření školy

Uzavření školy

Roušky, nanoroušky, respirátory…

Přeposílám odkaz na informace ohledně roušek ve škole (nicméně, zatím těžko říci, kdy se podle tohoto nařízení budeme řídit 🙁 ).

Tomáš Pinkr

Týdenní plán 22. – 26. 2.

Posílám týdenní pracovní plán:

 

M – slovní úlohy, sčítání a odčítání zlomků

Př – přírodopisné noviny, pozorování ptáků

RJ – Písmeno J, slovní zásoba 2. l., úvodní texty 2. l.

NJ – Odkud jsi? Konverzace

Čj – Obohacování slovní zásoby v ČJ

VV – Architektura (pokračujeme v minulém zadání)

ČJ p. uč. Potůček – Pokračujeme v procvičování koncovek jmen a sloves

Aj (p. uč. Drahorádová) – místa v domě, minulý čas prostý a průběhový

D – Poslední Přemyslovci