Vypůjčené knihy

Milí sedmáci,

kdo má u sebe ještě knihu z žákovské knihovny, PROSÍM, PŘINESTE na vysvědčení nebo v úterý, předám paní uč. Poletínové!!!! Je vás cca 10!!!

Děkuji.

Drah.

Poděkování

Milé žákyně, milí žáci,

chtěl bych Vám poděkovat za práci, kterou jste vykonali v průběhu distančního vzdělávání, kdy jste i za ztížených podmínek rozvíjeli své znalosti a schopnosti. Věřím, že je beze zbytku využijete.

 

Váš učitel

Vladimír Marek

Týdenní plán 15. – 20. 6. 2020

Moji milí, máte před sebou poslední týden úkolů. Poté zasloužené dva měsíce odpočinku. Najděte poslední zbytky sil a s chutí do toho :).

MATEMATIKA

M 7. roč. 14. týden 15.-19.6.

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 14. týden

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 15. – 19. 6. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

pí. uč. Svobodová: AJ, 7. třída do 19.6

pí uč. Drahorádová: AJ 7AB Drahorádová

pí uč. Polanská: v Teamsech

pí uč. Černá: v Teamsech

FYZIKA

Úkol z fyziky najdete v Teamsech.

DĚJEPIS

Zpracujte si kapitolu Reformace a její důsledky na stranách 124 – 129.

Otázky:

1)      Martin Luther navazoval na jednoho významného reformátora církve. Kdo to byl?

2)      Která velmoc tehdejší Evropy podporovala katolíky vojensky i finančně?

3)      Zjistěte, jak se jmenovaly matky Eduarda VI., královny Marie a královny Alžběty?

4)      Jakou přezdívku si vysloužila královna Marie za své pronásledování katolíků?

5)      V době královny Alžběty Angličané poprvé obepluli celý svět. Zjistěte, kdy to bylo, kdo výpravě velel a jak se jmenovaly jeho lodě.

6)      Co je to Virginie? Jak skončil její zakladatel Walter Raleigh? Mimochodem – co je to Raleigh?

7)      Zkuste zjistit jména mužů, kteří byli blízcí královně Alžbětě.

8)      Jak se jmenovalo Shakespearovo divadlo?

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třídy z 15. na 19. června

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A, B z 15. na 19. června

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. A, B z 15. na 19. června

ČJ 7. A a B – řešení 15. června

příprava na KP 7. tř.

ZEMĚPIS

Již vše probráno, tento týden už úkoly nejsou.

Konec školního roku

VYSVĚDČENÍ se bude předávat 26. 6. 2020 v 8.00 na zahradě školy. U vchodu bude viset plánek, na kterém najdete “naše” místo. Bude to roh zahrady u plotu se školkou. Vysvědčení bude letos výhradně SLOVNÍ. https://www.zseden.cz/2020/06/10/vysvedceni/

UČEBNICE se budou předávat v září. Nechte si vše doma, vyřešíme podle pokynů po prázdninách.

SKŘÍŇKY si vykliďte 12. nebo 19. června mezi 8 – 12.00. Poté budou zamčené skříňky odemčeny, věci vyhozeny a skříňky vydezinfikovány.

V případě jakéhokoli dotazu pište na drahoradova@zseden.cz 

Děkuji. Drah.

Týdenní plán 8. – 12. 6. 2020

FYZIKA

Online hodina fyzika je ve středu 10. 6. v 10 hod.

DĚJEPIS

Zpracujte formou stručného záznamu kapitolky o Vladislavovi a Ludvíkovi Jagellonském na stranách 112 – 114. Pečlivě si přečtěte kapitolu o kultuře vrcholného a pozdního středověku na stranách 115 – 120, je možné, že některé tyto stavby a objekty letos o prázdninách navštívíte.

Otázky:

1)      Zjistěte přezdívku krále Vladislava Jagellonského. Jak k ní přišel a co znamená?

2)      Syn krále Vladislava se jmenoval Ludvík. Zjistěte, proč asi dostal takové u nás neobvyklé panovnické jméno. Zjistěte také, jak se jmenovala jeho žena a do kterého rodu patřila

3)      Jakou souvislost má letohrádek královny Anny souvislost s Jagellonci?

4)      Proč je chrám v Kutné Hoře zasvěcen svaté Barboře?

5)      Najděte místo a komu jsou zasvěceny nejznámější katedrály v Anglii, Německu, Francii, Rakousku a Španělsku.

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. A a B z 8. na 12. června

ČJ 7. tř. řešení 8. června

PL druhy VV 7. A a B ŘEŠENÍ 8. ČERVNA

ČJ 7. A a B LITERATURA PL z 8. na 12. června

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. třídy z 8. na 12. června

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 13. týden

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třídy z 8. na 12. června

ANGLICKÝ JAZYK

sk. pí uč. Polanské: viz Teams

sk. pí uč. Černé: AJ7 samostudium 13 (také v Teamsech)

sk. pí uč. Svobodové: AJ, 7. třída do 12.6

sk. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

ZEMĚPIS

zemepis 7B

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 8. – 12. 6. 2020

MATEMATIKA

M 7. r. 13. týden 8.-12. června

 

 

Vyklízení šatních skříněk

Možnost vyklidit skříňku bude v pátek 12. 6. nebo 19. 6. 2020 od 8 do 12 hodin.

Veškeré další informace – předávání učebnic, vysvědčení atd. zveřejním po středeční pedagogické radě.

Samozřejmě v případě jakýchkoli dotazů pište na drahoradova@zseden.cz

Děkuji a přeji hezký zbytek týdne.

Drah.

Výzva pro rodiče – hodnocení práce školy

Vážení rodiče, obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy

Online hodina fyziky

Další online hodina fyziky bude opět ve středu v 10 hod.

M. Jelínek

Týdenní plán 1. – 5. června 2020

DĚJEPIS

Ze stran 106 až 111 zpracujte kapitoly Průběh husitských válek, Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad.

Otázky:

1)      Husité mnoho střetnutí vyhráli, ale nebyli neporazitelní – zjistěte jedno místo jejich porážky

2)      Jeden husitský vojevůdce dorazil se svým oddílem až k moři – zjistěte kdo to byl, ke kterému moři

3)      Ve znaku Plzně je exotické zvíře. Jak se tam dostalo?

4)      Které město povýšil král Zikmund na město královské? Ve kterém městě zemřel?

5)      Co bylo příčinou smrti krále Jiřího z Poděbrad?

6)      K jakému mysu v Portugalsku dorazilo poselstvo krále Jiřího?

ČESKÝ JAZYK

PL druhy VV 7. A a B

ČJ 7. A a B z 1. na 5. června

ČJ řešení 7. tř. 1. června

MATEMATIKA

M 7. r. 12 týden 1.-5. června

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 1. – 5. 6. 2020

RUSKÝ JAZYK

RJ 7.A, B z 1. na 5. června

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 -12. týden

ANGLICKÝ JAZYK

sk. pí uč. Černé: AJ7 samostudium 12 (také v teamsech

sk. pí uč. Polanské: v teamsech

sk. pí uč. Svobodové: AJ, 7. třída do 5.6

sk. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

ZEMĚPIS

Zeměpis

Návrat 2. stupně do školy

Vážení rodiče,

pokud se svou dcerou/svým synem uvažujete o možnosti návratu žákyně/žáka do školy od 8. 6. 2020, naleznete níže přihlášku, ve které jsou všechny potřebné informace. Pokud se rozhodnete PRO, vyplněnou přihlášku je třeba poslat do 4. 6. 2020 do 8 hod na skupiny@zseden.cz . Na jiném mailu nebudou přihlášky brány v potaz! 

ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU BY SE TÝKALA VÝUKA V ÚTERÝ – viz přihláška přihláška 2. st.