Týdenní plán 25. – 29. 5. 2020

MATEMATIKA

M 7. r. 11 týden 25.-29.5.

ZEMĚPIS

zemepis 7B

ANGLICKÝ JAZYK

Pí uč. Svobodová: AJ, 7.trida do 29.5

Pí uč. Drahorádová: AJ 7AB Drahorádová

Pí uč. Polanská: zadání v Teamsech

Pí uč. Černá: zadání v Teamsech

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 25. 5. – 29. 5. 2020

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 11. týden

DĚJEPIS

Zpracujte formou stručných výpisků kapitoly Václav IV., Mistr Jan Hus a Husité na stranách 102 – 106.

Otázky:

1)      Zjistěte, co to znamená být v klatbě

2)      Husité se scházeli na vyvýšených místech, tzv. horách – zjistěte jména tří z nich

3)      Napište jména pěti významných klášterů, které husité vypálili

4)      Zjistěte, co je řemdih

FYZIKA

Ve středu 27. 5. přijďte do TEAMSŮ 7. B!!! Pan učitel JELÍNEK založí kanál FYZIKY. Níže přikládám od pana kolegy fotku, abyste věděli, jak se tam dostat. Pokud to jen trochu půjde, BUĎTE na této konferenci. Pokud něco nebude fungovat, napište.

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třídy z 25. na 29. května

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A a B z 25. na 29. května

ČESKÝ JAZYK

ČJ – LITER. z 25. na 29. května

ČJ – ML z 25. na 29. května

ČJ spr. řeš. 7. A, B (25. 5.)

 

 

Týdenní plán 18. – 22. 5. 2020

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 18. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČJ LIT. 7. A, B z 18. na 22. května

ČJ ML 7. A, B z 18. na 22. května

ČJ PL 7. tř. řešení18. května 1

11 – 2 ŘEŠENÍ 18. května 7. třída

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7A., B z 18. na 22. května histor. typy států

MATEMATIKA

M 7. r. 10 týden 18.-22.5.

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 10. týden

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třída z 18. na 22. května

ANGLICKÝ JAZYK

skupina pí uč. Svobodové: AJ, 7.třída , do 22.5

skupina pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

skupina pí uč. Černé: v Teamsech

skupina pí uč. Polanské: v Teamsech

DĚJEPIS

Zpracujte stručně kapitolu Lucemburkové na českém trůně – str. 97 – 101.

Otázky:

1)      Koho původně navrhoval za českého krále Jindřich VII., protože svého syna Jana do Čech poslat nechtěl?

2)      Zjistěte jméno jedné sestry a jednoho bratra prince Václava, tedy pozdějšího Karla IV.

3)      Zjistěte, jak se jmenuje Kresčak dnes a ve které zemi leží.

4)      Zjistěte jména čtyř hradů, které nechal postavit Karel IV.

5)      Kolik dětí měl Karel IV.?

6)      Král Jan zemřel ve stejný den a měsíc jako jiný český král. Který? ( Oba padli v bitvě ).

ZEMĚPIS

Tento týden zpracujte západní Evropu + země Beneluxu (nebudete zpracovávat jeden stát, projdete jich tentokrát více). Výpisky str. 76 – 82.

FYZIKA

Termín 25. 5. Domácí úkol č. 9 – Fyzika 7. roč.

Řešení: Domácí úkol č. 6 – Fyzika 7. roč.

 

Týdenní plán 11. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. tř. z 11. na 15. května

ČJ PL 7. tř. z 11. na 15. května

ČJ LIT. 7. tř. z 11. na 15. května

ČJ 7. A, B správně řešení 7. 5.

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třída z 11. na 15. května

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A, B z 11. na 15. května

MATEMATIKA

M 7. r. 11.-15.5.

FYZIKA

Pokusy:

Matyas Hruby_pokus Fyzika_6.tyden

qrf

Domácí úkol č. 5 – Fyzika 7. roč.

Beran – Fyzika-pokus s laťkou

Domácí úkol č. 8 – Fyzika 7. roč.

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 11. 5. – 15. 5. 2020

NĚMECKÝ JAZYK

NJ7 – 9. týden

ANGLICKÝ JAZYK

skup. pí uč. Svobodové: AJ 7.Třída, minulý čas prostý a průběhový

skup. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

skup. pí uč. Polanské: viz Teams

skup. pí uč. Černé: také viz Teams AJ sedmáci_9týden

DĚJEPIS

Zpracujte ve formě stručných zápisků kapitolu Poslední Přemyslovci – strany 93 – 96. Na straně 96 si dobře prostudujte rodokmen Přemyslovců.

Otázky:

1)      Král Václav I. udělal jedno důležité rozhodnutí, které se týkalo Prahy. Jaké?

2)      Krále ( Přemysla ) Otakara II. zradil údajně v bitvě na Moravském poli jeden moravský šlechtic. Jak se jmenoval a co údajně udělal?

3)      Kdo a kdy přidal ke jménu našeho krále jméno Přemysl?

4)      Ze které země přišli odborníci, kteří pomohli vytvořit nové velmi kvalitní mince – pražské groše?

5)      Na kterém hradě v Braniborsku žil určitou dobu český princ – budoucí král Václav II.?

6)      Zjistěte, na jakou nemoc Václav II. zemřel.

7)      Zjistěte, které významné české město bylo založeno na příkaz Václava II.

8)      Zjistěte barvy růží jednotlivých rodů, které patřily k Vítkovcům.

9)      Zjistěte možné zájemce o smrt Václava III.

10)   Pojmenujte tři svaté z rodu Přemyslovců.

ZEMĚPIS

Stejně jako minulý týden jste zpracovali Evropu jižní, nyní zpracujete Evropu severní. Udělejte výpisky str. 71 – 2 + vyberte si jeden severský stát a vypište ty samé informace jako o o jednom státu z jižní Evropy. Vše vypracujte a ZAŠLETE MAILEM do 16. 5. do 8.00 hodin na drahoradova@zseden.cz. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, všimněte si slova ZAŠLETE a všimněte si i mailu, na který máte práci poslat. Někteří z vás mají stále z pracovních listů pouze nevypracováno….

Týdenní plán 4. – 7. 5. 2020

FYZIKA

Termín 11. 5. Domácí úkol č. 7 – Fyzika 7. roč.

Výsledky DÚ č. 4: Domácí úkol č. 4 – Fyzika 7. ročník

MATEMATIKA

M 8. týden ( 4.5.-7.5.) 7. roč

NĚMECKÝ JAZYK

úterý

Procvič si základní rozhovory (5 úkolů) – po doplnění stiskni Prüfen – po kontrole si červená políčka můžeš opravit a znovu stiskni Prüfen – uvidíš, zda postupuješ správně

https://lehrerlenz.de/die_frage_und_die_antwort.html

čtvrtek

Zopakuj si tvoření čísel (nejdřív Aufgabe 2, pak Aufgabe 3, pak Aufgabe 4)

https://lehrerlenz.de/zahlen_1_bis_20_1.html

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 4. – 7. 5. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Skup. pí uč. Černé (také v Teamsech): SamostudiumAJ sedmáci8_týden

Skup. pí uč. Svobodové: AJ, 7.třída od 4.5- 7.5.

Skup. pí uč. Polanské: práce v Teamsech

Skup. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová

ZEMĚPIS

jizni evr

DĚJEPIS

Zpracujte formou stručných zápisků části Objevování nových končin a Důsledky objevných plaveb.

Otázky:

1)      Kteří indiáni stavěli pyramidy?

2)      Zjistěte, co jsou Magellanovy mraky?

3)      Proč dostal největší oceán světa jméno Tichý – tedy Pacifik?

4)      Kdy skončil ve velkém obchod s otroky?

5)      Která nemoc zabila nejvíce indiánů?

6)      Uvařili byste před objevením Ameriky lečo? Pokud ne, co by Vám chybělo?

7)      Čokoládu znali i indiáni. Vám by asi nechutnala. Proč?

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. A, B ze 4. 5. na 7. května

ČJ 7. A, B – PL – ze 4. 5. na 7. května

ČJ 7. A, B správně řešení 7. 5.

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. tř. ze 4. 5. na 7. května

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A, B ze 4. 5. na 7. května

Týdenní plán 27. – 30. 4. 2020

FYZIKA

Domácí úkol č. 6 – Fyzika 7. roč.

Vypracujte do příštího pondělí!

Pan učitel Bosák vás velmi chválí za vypracování experimentálního úkolu. Super!

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A a B Z 27. 4. na 30. dubna

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. A a B z 27. 4. na 30. dubna

ČESKÝ JAZYK

ČJ 7. A a B z 27. 4. na 30. dubna

ČJ 7. tř. řešení 24. dubna LITER.

7. TŘ. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ (24. DUBNA)

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova 27. – 30. 4. 2020

MATEMATIKA

M (27.-30.4.) 7. týde 7. r

ANGLICKÝ JAZYK (skupina pí uč. Drahorádové – omlouvám se za chybu, je jen příběh, žádná strana z pracáku!!!!)

skup. pí uč. Černé (také v Teamsech): Samostudium AJ 7 týden

skup. pí uč. Drahorádové: AJ 7AB Drahorádová 

skup. pí uč. Polanské: práce zadána v Teamsech 

skup. pí uč. Svobodové: Ahoj, sedmáci, doufám, že se máte dobrě. Většina z Vás pracuje hezky a posílá mi úkoly. Děkuji.

Tady jsou další na týden od 24.- 30.4. Mějte se hezky.
 
Učebnice str. 82 / přečíst, přeložit ústně a do sešitu udělejte cvičení 2 a pošlete mi na svobodova@zseden.cz
 
Uz jsme se posunuli k 5. lekci, takže teď už dál nepůjdeme, ale zkontrolujte si, zda máte napsané a hlavně zda umíte slovíčka ze 4.lekce.
 
Vytvoř věty na slova : Something, everything, anything, nothing, everybody, somebody, anybody, nobody a pošli na mail svobodova@zseden.cz
 
NĚMECKÝ JAZYK
úterý

Teams – ve své složce utvoř Word dokument s abecedou a od každého písmene zkus vymyslet jedno (dvě) německá slova (jakýkoliv slovní druh)

čtvrtek

čísla – poslech (pozor nutné mít zapnutý zvuk/sluchátka)

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_hoeren2.htm

časování slabých sloves

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_verbauswahl2.htm

DĚJEPIS

Stručně zpracujte kapitoly Pyrenejský poloostrov – strana 86 – 87 a Objevné plavby – část Příčiny objevných plaveb – str. 88 a 89.

Úkoly:

1)      Jste kapitánem zámořské lodi na konci 15. století. Žádný GPS. Jak poznáte, kde jste?

2)      Námořníky trápí kurděje – co je to?

3)      Proč vypluli na objevné plavby jako první Portugalci?

PS: Nezapomínejte poslat úkoly, které jste ještě nezaslali z předchozích týdnů!!!

Challenge!

Připomínám challenge. Pár fotek ještě chybí ;). 

Týdenní plán 20. – 24. 4. 2020

“Úkol” z VV pro zpestření

“Navštivte muzea a galerie světa z vašeho pokojíčku. Jestli si chcete trochu oddychnout od naukových předmětů, ale přesto se něco nového dozvědět, vydejte se do některého ze světových muzeí. Kdo chce, může vypracovat dobrovolný úkol. Podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu.” Zadání zde: Návštěva světových galerií

 

ČESKÝ JAZYK

Řešení cvičení ze 17.4.2020:

Nové úkoly:

ČJ 7. A, B z 20. 4. na 24. dubna

OBČANSKÁ VÝCHOVA

OV 7. A, B z 20. 4. na 24. dubna

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třída z 20. 4. na 24. dubna

MATEMATIKA

M (20.-25.4.) 6. týde 7. r

DĚJEPIS

Moji milí, na úkoly z dějepisu reagovala pouze menšina!!!! Pan učitel dovolil, abyste posílali úkoly i z předchozích týdnů. Nepodceňujte to, ale prosím!

Nové úkoly:

Stručné výpisky z kapitol Rusko – str. 84, Polsko a Litva – str. 84 a 85, Osmanská říše – str. 87 a dva řádky na straně 88.

Otázky

1)      Jméno Tataři souvisí s řeckým slovem tartaros – zjistěte, co znamená

2)      Zjistěte, jak se jmenuje místo, kde Rusové v roce 1380 poprvé porazili Tatary

3)      Napište jména čtyř ruských měst, která Tataři vydrancovali a zničili

4)      Pojmenujte čtyři současné evropské země, jejichž území ve středověku ovládli Turci

NĚMECKÝ JAZYK

PS 21/9 – prohlédni si cvičení, vyber si svou oblíbenou osobnost/postavu či si vymysli vlastní a do sešitu napiš všechny informace tak, jako je to v PS (obrázek je dobrovolný)

Zkontroluj, že máš v PS hotovou stranu 17, pokud ne – dodělej.

Zopakuj si časování slovesa být s písničkou. Úplně Vás vidím, jak byste se u ní ve škole zasmáli..

https://www.youtube.com/watch?v=VOYAMqLQTkg

Udělej kvíz na sloveso být (Tvůj výsledek uvidím)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V0r2I73EjkahFXytLvNAjtid_NGUpI5PhF2jRfOpoC9UNjRSVDU0Q0kzWDZTT0hITVZCRDVORlBCMC4u

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova na 20. – 24. 4. 2020

FYZIKA

Řešení úkolů č. 2:

Domácí úkol č. 2 – Fyzika 7. roč.

Dom. úkol č. 3 – Fyzika 7. roč.

Nový úkol:

Domácí úkol č. 4 – Fyzika 7. ročník

Domácí úkol č. 5 – Fyzika 7. roč.

ANGLICKÝ JAZYK

Pí uč. Drahorádová: AJ 7AB Drahorádová

Pí uč. Svobodová:

Zopakujte si slovíčka z 1 a 2 lekce.
Pak se naučte nepravidelná slovesa od slovíčka být po cítit. Napište a pošlete mi 5 vět s nepravidelným slovesem z tohoto seznamu. 
 
Udělejte si pracovní sešit str. 67
 
Pí uč. Polanská: zadání v Teamsech nebo zde AJ 7-úkolVI
Pí uč. Černá: zadání v Teamsech nebo zde Samostudium 6
 
ZEMĚPIS
 
Evropa – tento pracovní list je poněkud delší, tj. na jeho vypracování máte 2 týdny, tj. do 1. května. 

Úkoly 14. – 17. 4. 2020

RUSKÝ JAZYK, ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA

RJ 7. třída ze 14. 4.

OV 7. A, B z 14. 4.

ČJ ze 14. 4. 7. A , B

FYZIKA

Domácí úkol č. 2 – Fyzika 7. roč.

Domácí úkol č. 4 – Fyzika 7. ročník

DĚJEPIS

Na straně 81 a 82 – stručné výpisky z kapitoly Problémy papežství a církve

Doplňující otázky: Ve které zemi najdeme město Avignon? Jaká zajímavá stavba kromě papežského paláce tu ještě je? Proč byly špatné odpustky – kdo člověku promine jeho hřích?

MATEMATIKA

M 7. r. 14.-17.4.

NĚMECKÝ JAZYK

Opakování

do své složky v Teams – Word dokument – Rodina + čísla

·         podívej se na rodokmen v PS na str. 9

·         vyber si 4 jména a napiš o nich věty (např. Brigitte Rahner je matka Daniela Kleina.)

·         napiš slovy – 67, 85, 103, 17, 3 249

on-line cvičení

zopakujte si barvy

vyberte úkol – Aufgabe 1

ve cvičení spojujete barvu s obrázkem – po spojení se dvě části slepí k sobě, až budete hotoví, klikněte na modrou fajfku – proběhne kontrola – vše, co je správně, bude zelené; vše, co je špatně, bude červené; kliknutím na slepené se červená spojení rozdělí a Vy můžete opravovat, znovu zkontrolujte kliknutím na modrou fajfku

na PC stačí myší přesouvat, na mobilním telefonu/tabletu je třeba obrázek-slovíčko chvíli podržet, pak přesunout

https://www.lehrerlenz.de/farben.html

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova 14. – 17. 4. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Pí uč. Polanská – úkoly v Teamsech

Pí uč. Černá – M 7. r. 14.-17.4. Samostudium 5 (také v Teamsech)

Pí uč. Drahorádová – AJ 7AB Drah

Pí uč. Svobodová – write 10 sentences or more about Easter. How you have discovered them, how did you spend them. Why is Easter celebrated?, what is history of Easter? Send it on svobodova@zseden.cz

Pracovní sešit str. 45/ 6
Učebnice strana 58 přečíst
Happy Easter
 
ZEMĚPIS
 
Tento týden vytvoříte prezentaci podle pokynů, ovšem téma je Čína. Body platí stejné jako pro Japonsko. Na Japonsko jste měli 2 týdny, tedy termín odevzdání ppt na Japonsko do Teamsů – soubory je 13. 4. 2020 do 13 hod. Termín odevzdání ppt na Čínu je taktéž do Teamsů – soubory do 18. 4. 2020 do 8.00 hod. 

Týdenní plán 6. – 8. 4. 2020

FYZIKA   (ÚPRAVA!!!)
 
Domácí úkoly č.1. – 3. prosím odevzdejte do 8.4. na email bosak@zseden.cz. VYPRACUJTE SAMOZŘEJMĚ POUZE ÚKOL PRO SEDMÝ ROČNÍK!!!

ČESKÝ JAZYK A OBČANSKÁ VÝCHOVA

ČJ a OV pro 7. A a B z 6. 4.

RUSKÝ JAZYK

RJ 7. třída z 6. 4.

MATEMATIKA

 Zaokrouhlování, převody jednotek, zlomky (opakování výpočtů)

Zopakuj si práci se zlomky (+, -, . , 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=mJHGTgzi17w

https://www.youtube.com/watch?v=h4zaPMLHAJQ

Zopakuj si převody jednotek (viz tabulky u zadání v Teams)

Vypracuj str. 245 a 246 z 3. PS

Doplň a pošli ke kontrole 2. pracovní list (zadání v Teams)

NĚMČINA

Úterý 7. 4.

https://h5p.org/node/600157 (zapni si zvuk, projdi si velikonoční slovíčka – budeš je potřebovat na hru)

https://h5p.org/node/584837 (se zvukem – pexeso na velikonoční slovíčka)

https://h5p.org/node/586678 (se zvukem – těžší pexeso)

ANGLIČTINA

Skupina pí uč. Černé SAmostudium IV_6.4.-8.4.

Skupina pí uč. Drahorádové AJ 7AB Drahorádová

Skupina pí uč. Polanské Homework IV + úkoly máte v Teamsech a posílejte zpětnou vazbu!

Skupina pí uč. Svobodové:

Učebnice : str. 54, celá kromě poslechu.
 
Slovíčka, zapiš a nauč se 4D
 
Pracovní sešit str. 42, 43
 
Příště Vám dám psát sloh na téma Velikonoce.
 
ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA
 

DĚJEPIS

stručné poznámky z kapitol Svatá říše římská, Francie a Anglie – str. 78 – 80

otázky:

Zkuste zjistit, jakou zbraní zničili Francouzi Angličany v bitvě v roce 1453

Které rody bojovaly ve válce dvou růží v Anglii, jakou barvu měly tyto růže?

Zkuste zjistit jména tří anglických králů z doby stoleté války, o kterých napsal divadelní hry William Shakespeare.

ZEMĚPIS

Zeměpis je ve čtvrtek, což by tento týden byly prázdniny, takže máte o týden prodloužený termín odevzdání referátů na Japonsko. UPŘESŇUJI – nahrajte do SOUBORŮ, jinde to nebudu kontrolovat. Někteří z vás již odevzdali, ale vypadalo to, že jste si nedali moc záležet. Máte tedy ještě týden na kontrolu a případné předělání či doplnění referátů!

 

Týdenní plán 30. 3 – 3. 4. 2020

ROZPIS ÚKOLŮ (v případě, že nebude některý odkaz fungovat, pište prosím mně, vše spravím, co nejrychleji. Děkuji.V

ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA, RUSKÝ JAZYK ČJ, OV a RJ – 7. třída ze 30. 3.

MATEMATIKA

1) Vypracovat v PS str. 224-225 (příklady typu A- základní)

2) Vypracovat v PS str. 230-231 (příklady typu A)

3) Doplnit prac. list na opakování procent a poslat ke kontrole zpět (zadání v Teams)

Nezapomínat na úkol: www.umimeto.org   a možnost procvič:  www.onlinecviceni.cz

 

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Zdravotní výchova 30. 3. – 3. 4.

ANGLICKÝ JAZYK

Pí uč. Polanská Angličtina III úkol Polanska

Pí uč. Svobodová

Pracovní sešit str. 40, 41
Slovíčka napiš a nauč se str. 82/ 4B, 4C
Po návratu budu zkoušet.
Kdyby jste něčemu nerozuměli, nebo chcete napsat, napište. Reaguji na každý Váš mail. Na všechno odepisuji. 
svobodova@zseden.cz
Učebnice str. 51/ do sešitu prosím a poslat 3a, 4 a, c a 6a
 
Pí uč. Drahorádová AJ 7AB Drah

ZEMĚPIS

Tento týden vás čeká powerpointová prezentace na Japonsko. Do příštího pátku nasdílejte do office teams – Zeměpis referáty – soubory (zde máte i body, které vyžaduji). Prosím, chopte se referátu JINAK (myšleno lépe a odpovědněji) než v prvním pololetí!

Posílám pracovní list z minulého týdne, tentokrát s řešením. Proveďte kontrolu!!! ASIE reseni

FYZIKA

Domácí práce na týden od 25.3. do 1.4. 20201.

Veškeré odpovědi a řešení zadaných úloh z M a Fy na školní email bosak@zseden.cz.

DĚJEPIS

základní výpisky z kapitoly Vznik měst – str. 72 – 74

napište jména pěti měst, která nechali založit čeští králové, pěti měst, která nechala založit církev a pěti měst, která nechali

založit šlechtici

nakreslete plán založeného města s důležitými místy

Vše zakládejte do sešitu, úkoly do mailu učitele dějepisu.

NĚMECKÝ JAZYK

čtvrtek 26. 3.

– udělej si pořádek v Teams

– zkontroluj, že máš založenou složku se svým jménem

– zkus si stáhnout/zkopírovat dokument Zkouška a postupuj podle zadání v něm (ať vím, že je Ti vše jasné)

úterý 31. 3. a čtvrtek 2. 4.

– do Teams (dokument ve Wordu) – podle uč. 28/Miniprojekt 1, 2

– pohraj si s grafikou (barvy, písmo, velikost), ať cvičení hezky vypadá

– piš i název instituce, ne jen odpověď

– ke každé instituci najdi odpovídající obrázek a nahraj jej k němu (nezapomeň upravit jeho velikost tak, aby vše bylo přehledné)