Organizace posledních dvou týdnů

Od 19. 6. žáci odnášejí ze tříd krabice s výtvarnými potřebami. 

Od 21. 6. odevzdávání učebnic (prosím o opravení, slepení, pokud to bude třeba)

Od pátku 22. 6. vyklízejí, čistí a opravují skříňky. Skříňky vracíme v původním stavu v úterý 26. 6. 

Ti, co končí školní rok dříve, odevzdají učebnice i skříňku před svým odjezdem TU. Vysvědčení si mohou vyzvednout během prázdnin u paní hospodářky Skřivanové.

V posledním školním týdnu se žáci nepřezouvají. Vyučování v týdnu 25. 6. – 28. 6. začíná v 8:00 a končí v 11:40 hod.

V úterý 26. 6. proběhne v náhradním termínu Run and Help. S sebou sportovní oblečení, obuv. Výtěžek poputuje do školního nadačního fondu.

Středu  27. 6. strávíme procházkou do Hostivaře, kde si uděláme piknik u přehrady. Prosím, aby žáci měli lístek na MHD, nealko nápoje a malé občerstvení dle svého uvážení, deky na sezení, opalovací krém, sportovní oblečení, plavky. Akce bude začínat v 8:00 setkáním před školou a končit cca ve 12:00 před školou. Pokud si přejete, aby se Vaše dítě nevracelo ke škole, napište mi email, nebo omluvenku do Žk do úterý 26. 6. 2018.

Ve čtvrtek 28. 6. se zúčastníme sportovního dne na Gutovce. První hodinu strávíme ve třídě. Rozchod bude v 11:40 před školou. Prosím, aby žáci měli sportovní oblečení.

  

V pátek 29. 6. proběhne 1. vyuč. hod. slavnostní předání vysvědčení. Během druhé vyučovací hodiny se zúčastníme slavnostního předávání vysvědčení žákům devátých tříd. Žáci budou mít rozchod po slavnostním ceremoniálu.

K.Š.

 

Odpadající hodina

Ve středu 20. 6. 2018 odpadá žákům 6. vyučovací hodina. Vyučování končí ve 12:35.

K.Š.

Psaní všemi deseti

 

Od příštího školního roku mohou naši žáci navštěvovat kroužek Psaní všemi deseti. V pondělí 18. 6. si to přítomní žáci vyzkoušeli a někteří byli velmi šikovní. Všichni žáci ode mě obdrželi přihlášku do kroužku.

 

K.Š.

Dotazníkové šetření

Na konci školního roku proběhne na naší škole dotazníkové šetření. Přikládám text jeho autorky.

Jmenuji se Barbora Hyklová, jsem asistentkou pedagoga ve 4.B a zároveň studentkou čtvrtého ročníku psychologie. Příští rok budu studium dokončovat a jednou z podmínek je napsání diplomové práce, jejíž součástí je výzkum. Byla bych ráda, kdybyste se na něm podíleli právě vy. Výzkum bude probíhat v druhé polovině června a bude se týkat toho, jak vyučovací styl vašeho třídního učitele/třídní učitelky ovlivňuje to, jak se ve třídě cítíte a jaké máte mezi sebou vztahy. Ve zvoleném termínu budete v počítačové učebně vyplňovat dva dotazníky, kdy v jednom budete posuzovat to, jak se k vám chová a jak vás vyučuje váš třídní učitel/učitelka a ve druhém dotazníku budou otázky zaměřené na klima ve vaší třídě, tudíž na to, jak vám ve vaší třídě je. Na začátku dostanete náhodné číslo na papírku, které potom napíšete do obou dotazníků. Číslo dostanete proto, abych věděla, které dotazníky k sobě patří, a zároveň, aby byla zachována vaše anonymita, tudíž aby se nikdo nedozvěděl, jak jste na jednotlivé otázky odpovídali právě vy. Zbytek informací, popřípadě pokud budete mít nějaké otázky, si řekneme přímo před vyplňováním dotazníků. Předem vám moc děkuji za spolupráci! 🙂

Sportovní den

 pátek 1. 6. se uskuteční sportovní den na 2. stupni. Sraz je v 7:50 hod. na školním hřišti. Konec sportovní akce ve 12:35 hod.

 

K.Š.

Změna rozvrhu

Ve středu 30. 5. se 6. vyuč. hod. přesouvá na 4. vyuč. hod. Vyučování končí ve 12:35.

 

K.Š.

AJ- test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- předpřítomný čas- otázka, klad, zápor, ever/never, nepravidelná slovesa, slovíčka 5. lekce…(skupina M.Vránové)

MV

Změna rozvrhu 22. 5. 2018

V úterý 22. 5. odpadá žákům sportovní výchova.

 

K.Š.

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do doby konání třídních schůzek v září 2018.

K.Š.

ŠVP Váňův statek + žáci zůstávající ve škole

ŠVP

Sraz na školu v přírodě je v pondělí 7.5. v  8:15 u školy. S sebou připravenou bezinfekčnost,bez ní žáci nebudou moci na ŠVP odjet. Kartičky pojištěnce mám u sebe ofocené,není nutné brát originál. Zdravotní způsobilosti mám platné od začátku školního roku, není nutné znovu potvrzovat. Budu se na žáky těšit v pondělí.

 

Žáci zůstávající ve škole

Žáci, kteří na švp nejedou byli rozděleni do 6.B a 7.A a budou se učit dle jejich rozvrhu. Pokud by bylo nutné, omlouvejte prosím žáky třídnímu učiteli náhradní třídy.

6.B – paní učitelka Erbenová (erbenova@zseden.cz)

Kamran Davizi, Filip Stehlíček, Jakub Štancl

 

7.A – pan učitel Marek (marek@zseden.cz)

Amy Plecitá, Erik Plecitý

 

K.Š.