ODVOLANÁ HODINA 2. 5.

V ÚTERÝ 2. 5. ODPADÁ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ – SV. VYUČOVÁNÍ KONČÍVE 13.30

PŘÍRODOPISNÁ VYCHÁZKA 18. 5.

VE ČTVRTEK 18. 5. PŮJDE NAŠE TŘÍDA NA PŘÍRODOPISNOU VYCHÁZKU DO BOTANICKÉ ZAHRADY NA SLUPI. BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU MÍT ŽÁCI ZAPSÁNY V ŽK.

SBĚR PAPÍRU 18. A 19. 5.

VE DNECH 18. A 19. 5. PROBĚHNE SBĚR PAPÍRU. SVÁZANÉ A PROSÍME I ZVÁŽENÉ BALÍKY SE BUDOU PŘIJÍMAT NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ V DOBĚ 7.30 – 8.00. ZA KAŽDÝ KILOGRAM PŘEDEM DĚKUJEME.

PŘESUN HODINY 26. 4.

VE ČTVRTEK 26. 4. SE 8. HODINA – ZE PŘESOUVÁ NA 3. HODINU MÍSTO HV. VYUČOVÁNÍ KONČÍ VE 13.30

RODIČOVSKÉ KAVÁRNY A ZÁJEM RODIČŮ – VÝSLEDKY ANKETY

 

Rodičovské kavárny a ne/zájem rodičů

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

  • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

  • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

  • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

  • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

  • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

CHARITATIVNÍ BĚH RUN AND HELP 3. 5.

VE STŘEDU 3. 5.  POŘÁDÁ NAŠE ŠKOLA JIŽ PODRUHÉ CHARITATIVNÍ BĚH RUN AND HELP, PODROBNÉ INFORMACE OBDRŽÍ ŽÁCI V PRŮBĚHU PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

ŘEDITELSKÉ VOLNO 9. 5.

DNE 9. 5. MAJÍ ŽÁCI ŘEDITELSKÉ VOLNO Z DŮVODU ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 4.

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

 

ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ 11. 4.

V ÚTERÝ 11. 4.  KONČÍ VYUČOVÁNÍ V 11. 4.0

ZÁVĚRY Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 29. 3.

1/ ZNOVU JSME SI VYSVĚTLILI ZPŮSOBY OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ DĚTÍ VE ŠKOLE (VIZ ŠKOLNÍ ŘÁD V ŽÁKOVKSÉ KNÍŽCE)

2/ PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK NA CHARITU – SRDÍČKOVÉ DNY – ZAPOJILO SE 21 ŽÁKŮ

3/PLÁNUJEME ŠKOLNÍ VÝLET

4/INFORMACE O ON- LINE ŠKOLNÍ POKLADNĚ – OD ZÁŘÍ 2017, PODROBNÉ INFO BUDE SDĚLENO PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLNÍHO I TŘÍDNÍHO WEBU

5/DOTAZNÍKY PRO ŽÁKY I RODIČE (NEPŘÍTOMNÝM RODIČŮM POŠLU PO DĚTECH)

6/SDĚLENY TERMÍNY AKCÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU – NAPŘ. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, RODIČOVSKÁ KAVÁRNA – 19. 4. – (BUDOU JEŠTĚ PRŮBĚŽNĚ NA STRÁNKÁCH)

7/PŘÍČINOU NÍZKÉ ÚČASTI RODIČŮ NA KAVÁRNÁCH JE JEJICH PŘÍLIŠNÁ ZANEPRÁZDNĚNOST, NEMAJÍ ČAS TAM CHODIT

8/V PŘÍŠTÍM ROCE MOHOU DĚTI CHODIT DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ (4 PŘEDSTAVENÍ ROČNĚ, CENA 430 KČ)

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.